Essays about: "för- och nackdelar"

Showing result 1 - 5 of 509 essays containing the words för- och nackdelar.

 1. 1. Sensemaking Structures in Multiproject Settings and their Implications on Projects

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Isabella Hedström; Karl Magnil; [2021]
  Keywords : Sensemaking structures; discipline and chaos; self-leadership; multi-project setting; Meningsskapande strukturer; disciplin och kaos; självledarskap; flerprojektsmiljö;

  Abstract : Previous research has shown that sensemaking structures within organizations are not only present, but vital in project settings. Informal individually produced sensemaking structures, such as task lists, are a mean to formulate ones' own project work into individual actions. READ MORE

 2. 2. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Max Strand; [2021]
  Keywords : örtgräsmatta; gräsmatta; bruksgräsmatta; gräsyta; biologisk mångfald; skötsel;

  Abstract : En stor del av det urbana landskapets grönområde utgörs idag av olika typer av gräsytor. Mer än häften av dessa gräsytor är bruksgräsmatta. READ MORE

 3. 3. A multilingual advantage, or lack thereof? : A comparative study of executive functions in bilinguals and multilinguals

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Author : Matilda Greek Selin; Calum James; [2021]
  Keywords : multilingualism; bilingualism; executive functioning; cognition; inhibition; switching;

  Abstract : The present study aimed to examine how bilinguals and multilinguals performed in executive functioning measures as well as potential differences in performance in terms of number of languages spoken and language proficiency. A sample of 191 participants between the ages 50-75 who spoke 1-5 languages were administered six executive functioning tasks measuring inhibition and switching performance. READ MORE

 4. 4. Comparison of Popular Data Processing Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Kamil Nasr; [2021]
  Keywords : Apache Spark; Apache Flink; Apache Beam; Spark Runner; Flink Runner; Direct Runner; Big Data Analytics; Data Processing Systems; Benchmarking; Kaggle;

  Abstract : Data processing is generally defined as the collection and transformation of data to extract meaningful information. Data processing involves a multitude of processes such as validation, sorting summarization, aggregation to name a few. READ MORE

 5. 5. Skapa slåtterängar : en jämförande studie om etablering och skötsel

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Wallin; Agnes Hofmann; [2021]
  Keywords : slåtteräng; etablering; pluggplantor; frösådd; äng; urban äng; ; slåtter; skötsel; Hay meadow; establishment; plug plant; seed sowing; meadow; urban meadow; hay;

  Abstract : Den biologiska mångfalden i vår natur minskar och ängsmarkerna som förr var en stor del av vårt jordbruk har försvunnit till följd av mer effektiva odlingsmetoder. Detta har resulterat i att insekter, vildbin och andra pollinatiörer, som även förser oss människor med mat, försvinner allt snabbare. READ MORE