Essays about: "företag"

Showing result 1 - 5 of 2065 essays containing the word företag.

 1. 1. The Challenges of adopting DevOps

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Gustav Lindström; [2019]
  Keywords : DevOps; Development and Operations; Continuous Integration; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Software Development.; DevOps; Development and Operations; Continuous Integration; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Mjukvaruutveckling.;

  Abstract : In traditional Software Development Life Cycle, medium and large organizations tend to divide the activities of Operations and Development into separate departments. These groups often have a troublesome relationship because of different incentives during the software delivery process. READ MORE

 2. 2. Bid Forecasting in Public Procurement

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Karim Stiti; Shih Jung Yape; [2019]
  Keywords : Bidding in public procurement; Count data regression; Economically most advantageous tenders; Lowest price tenders; Machine learning; Multiple linear regression; Nonparametric bootstrap; Position performance coefficient; Sealed-bid auctions; Stochastic dominance; Support vector regression.; Budgivningsmodeller I offentliga upphandlingar; Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud; Förseglade auktioner; Lägsta-pris anbud; Maskininlärning; Multipel linjär regression.;

  Abstract : Public procurement amounts to a significant part of Sweden's GDP. Nevertheless, it is an overlooked sector characterized by low digitization and inefficient competition where bids are not submitted based on proper mathematical tools. READ MORE

 3. 3. Oil Price and Sector Returns : An International Analysis on the role of Oil Dependency in the Financial Sector

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Victor Babakhani; Aalhuizen Christoffer; [2019]
  Keywords : Oil Price; Sector return; Oil; Systematic Risk; Sustainable Development; Finance;

  Abstract : Olja har under det förgångna seklet varit en av industrialiseringens stöttepelare. Idag, med omfattande satsningar inom hållbar utveckling så är inverkan av oljan högt aktuellt och inom en snar framtid kan den se en påtaglig nedbringa även om det har visats att dess relevans kommer kvarstå åtminstone fram till 2040. READ MORE

 4. 4. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Ellika Hermansson; Therése Strömvall Nyberg; [2019]
  Keywords : arbetskraft; kommunikation; motivation; skogsvårdsentreprenörer; säsongsanställning; communication; labor; motivation; seasonal employment; silviculture entrepreneurs;

  Abstract : Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. READ MORE

 5. 5. GDPR ́s Impact on Sales at Flygresor.se: A Regression Analysis

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Lisette Lansryd; Madeleine Engvall Birr; [2019]
  Keywords : Bachelor Thesis; GDPR; Regression Analysis; Multiple Linear Regression; Categorical Variables; Flygresor.se; Kandidat examensarbete; Multipel Linjär Regression; GDPR; Regressionsanalys; Kategoriska Variabler; Flygresor.se;

  Abstract : The possible effects of the General Data Protections Regulations (GDPR) have been widely discussed among policymakers, stakeholders and ordinary people who are the objective for data collection. The purpose of GDPR is to protect people’s integrity and increase transparency for how personal data is used. READ MORE