Essays about: "företagande"

Showing result 1 - 5 of 467 essays containing the word företagande.

 1. 1. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 2. 2. Social innovation på landsbygden : en studie om Uppsala och Tierps kommuners strategi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Owais Syed; [2020]
  Keywords : social innovation; socialt företagande; socialt entreprenörskap; centralstyrning government ; interaktiv styrning governance ;

  Abstract : Målet med denna uppsats i landsbygdsutveckling är att undersöka hur två kommuner i Uppsala län, Uppsala och Tierps kommuner, uppfattar och arbetar med social innovation, samt vilken roll landsbygden spelar i arbetet. Uppsatsen är baserad på kvalitativa forskningsintervjuer med sex personer i de två kommunerna och analyseras utifrån teorier om social innovation i forskningslitteraturen, samt ur ett government och governance perspektiv. READ MORE

 3. 3. Describing the purchasing intention : For Swedish consumers regarding organic products

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Author : Jonas Andersson; Johan Vartanian; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Denna uppsats beskriver köpintentionen för ekologiska produkter och hur den kan påverkas. Studien kommer att använda sig utav Theory of Planned Behavior. Målet med arbetet är att beskriva vad som påverkar en individs köpintention med hjälp av kvalitativ analys av semi-strukturerade intervjuer. READ MORE

 4. 4. Making smart promises: the role of accounting in artificial intelligence sales

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Hugo Näslund; Daniel Sternegard; [2019]
  Keywords : Artificial intelligence; Accounting; Effectuation; Decision-making; Innovation;

  Abstract : This thesis explores the role of accounting in business-to-business sales processes of artificial intelligence technologies. The study is conducted through a dual-case study at two Swedish artificial intelligence companies based on semi-structured interviews and organisational sales documents, focusing on the pilot part of the sales process. READ MORE

 5. 5. Artificial Motivation? The Influence of Artificial Intelligence on Motivation in the Financial Industry

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Edvin Ek; Philip Lennhammer; [2019]
  Keywords : AI; machine learning; motivation; finance; organization;

  Abstract : Technology is a driver in society and recently artificial intelligence (AI) has become a discussion for debate. The spreading of popular fiction has in some instances misguided the views of the general public, giving rise to different beliefs in the impact it may have. READ MORE