Essays about: "förhållningssätt"

Showing result 1 - 5 of 188 essays containing the word förhållningssätt.

 1. 1. Abode - Memories of houses

  University essay from Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Author : Carina Fogde; [2020-07-09]
  Keywords : House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Abstract : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. READ MORE

 2. 2. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Bibi Estev; [2020]
  Keywords : Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

  Abstract : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. READ MORE

 3. 3. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE

 4. 4. Kattägares förhållningssätt till katter (Felis silvestris catus) : en enkätundersökning gjord i Ovanåkers kommun i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sanna Hallstensson; [2020]
  Keywords : kattägare; katter; relation; förhållningssätt; behov; beteende; Ovanåker;

  Abstract : Tidigare forskning har visat att vi behöver veta mer om kattägare och deras inverkan på relationen mellan katt och människa. Denna studie har utgått från en anonym enkätundersökning som skickades ut i Ovanåkers kommun i Sverige för att undersöka kattägarskapet med avseende på kattägarens katter, tidigare erfarenheter och förhållningssätt till katter. READ MORE

 5. 5. Implementation and Monitoring of the 2030 Agenda in Swedish Municipalities

  University essay from Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Author : Anton Lindström; Michaela Hellsten; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The 2030 Agenda consists of environmental, economic, and social perspectives with 17 universal sustainability goals with 169 targets for the world to meet by the year 2030. Sweden is historically known for its sustainability work, and the Swedish government decided to continue that work by making an action plan for the 2030 Agenda with the expectation that municipalities and regions will execute most of the work. READ MORE