Essays about: "försöksdjur"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word försöksdjur.

 1. 1. Utvärdering av ett socialiserings- och träningsprogram för kaniner i medicinsk forskning : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Brock von Rein; [2022]
  Keywords : kanin; hantering; träning; socialisering; rädsla; stress; försöksdjur;

  Abstract : 2018 var kaninen det tredje vanligaste försöksdjuret inom EU. I egenskap av ett litet bytesdjur medföljer dock naturlig rädsla för människan och låg stresströskel vid hantering, vilket riskerar äventyra såväl djurvälfärd som forskningskvalitet. READ MORE

 2. 2. The use of temporary enrichment by laboratory rats (Rattus norvegicus) : does different types of temporary enrichment effect the behaviours of laboratory rats?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kate Nordqvist; [2021]
  Keywords : animal welfare; laboratory rats; enrichment; Rattus norvegicus;

  Abstract : Enrichment for laboratory animals is widely discussed and it is getting more commonly known as something that can help with increasing the animal welfare. However, more studies are needed in how enrichment is used and how it affects animal behaviour. READ MORE

 3. 3. Skiljer sig synen på 3R mellan yrkesåldrar på KI? : analys av kunskap, upplevd användbarhet och attityd kring 3R hos forskare och toxikologimasterstudenter på Karolinska Institutet

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mette Pedersen; [2020]
  Keywords : 3R; attityd; djurvälfärd; försöksdjur; djurforskning; laborationsdjur; Karolinska Institutet; KI; forskning; forskare; toxikologimasterstudenter; replacement; reduction; refinement; ersätta; minska; förfina;

  Abstract : 3R (Replacement, Reduction och Refinement - översatt till svenska: ersätta, minska och förfina) utvecklades främst för att förbättra djurvälfärden för djur som används i djurförsök. 3R har fått en allt viktigare roll inom forskning med försöksdjur, inte minst på grund av EU:s uppdaterade djurskyddsdirektiv som implementerades i svensk lagstiftning 2013. READ MORE

 4. 4. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 5. 5. Effect of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) on bovine early development in vitro

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Swahn; [2019]
  Keywords : bovine; embryo development; IVF; IVE; PFOS; Perfluorooctane sulfonic acid; perfluorooctanesulfonate; toxicity;

  Abstract : Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) är en kemikalie som har använts flitigt i produkter såsom matförpackningsmaterial, textilier, läder och brandskum. Trots att användningen av PFOS nu är förbjuden i många länder, EU inkluderat, finns det fortfarande kvar i miljön, djur och människor på grund av dess persistenta och bioackumulerande egenskaper. READ MORE