Essays about: "försörjningskedjan"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word försörjningskedjan.

 1. 1. Responsible paper sourcing in a global matrix organised retail company

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Annie Sandgren; [2019]
  Keywords : CSR; paper industry; reputational risk; supply network; traceability; försörjningsnätverk; pappersindustrin; spårbarhet;

  Abstract : Pressure from regulation as well as customer demand on responsibly sourced and produced goods and services is greater than ever. IKEA is considered a bench mark company as regards CSR in global supply chains and now a system needs to be put in place to also secure responsible paper sourcing. READ MORE

 2. 2. Powertrain of heavy electric vehicles: : Analysis of the production chain and impact on environment and industry

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Svenja Gelpke; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Elektrifiering av bilar och mindre transportfordon pågår och flottaaktier ökar men diskussionen om elektrifiering av långdistanstransport är relativt ny. Elektriska lastbilar som använder fossila bränslen och som produceras med förnybara energikällor är lovande, särskilt i länder med en ren elmix. READ MORE

 3. 3. Conceptual analysis of Risk Aspects within an InboundSupply Chain

  University essay from KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Author : CLAES LUNDBERG; DOUGLAS UHNO; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The global supply chain is fundamentally changing to become more complex as the world gets more connected. This causes high pressure on the supply chain to become resilient to a surrounding environment with more risks that affect financial aspects. READ MORE

 4. 4. OPTIMAL ENERGY DESIGN FOR A SYSTEM OF PUMPED HYDRO-WIND POWER PLANTS

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : LAKSHMI NAGA SWETHA YANAMANDRA; [2018]
  Keywords : Pumped Hydro; Wind farm; Energy Storage; Renewable Energy.;

  Abstract : SAMMANFATTNING Medvetenhet och oro kring miljöeffekter från utsläpp av växthusgaser och de minskande resurserna av icke förnybara energikällor har ökat de senaste årtiondena. Utvecklingen av ny teknologi för förnybar energi har drivits fram globalt som ett svar på denna oro. READ MORE

 5. 5. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Adam Skovdal; [2017]
  Keywords : feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. READ MORE