Essays about: "förskola"

Showing result 1 - 5 of 90 essays containing the word förskola.

 1. 1. Gestaltning av Trädgårdslundens förskola i Hjärup : förskolebarns behov i utemiljö och vintervärde i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Ört; [2023]
  Keywords : förskolegård; förskola; barns behov i utemiljö; förskolebarn; barns utevistelse under vinterhalvåret; vintervärde; gestaltning;

  Abstract : Forskning visar att en väl utformad förskolegård gynnar barns välmående och utveckling. En aspekt som tyvärr alltför ofta förbises i utemiljöer är dess kvalitéer vintertid. Denna aspekt blir särskilt aktuell i ett kallare klimat som Sveriges - där vinterhalvåret präglas av mörker och växtlighet i dvala. READ MORE

 2. 2. THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTION REGULATION AND EPISODIC MEMORY FROM A DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Pamela Sumaili; [2023]
  Keywords : Emotion; cognitive reappraisal; emotion expression; memory; autobiographical memory; individual differences; development; middle-childhood; adolescence; preschool; adult; känslor; kognitiv omvärdering; känslouttryck; minne; självbiografiskt minne; individuella skillnader; utvecklig; mellanbarn; ungdom; förskola; vuxna;

  Abstract : Abstract The relationship between emotion and memory has been the subject of several fascinating investigations for decades now. From a developmental perspective, research has demonstrated that episodic/autobiographical memories improve in typically developing children from an early age through adulthood. READ MORE

 3. 3. Komplement, ersättning eller bonus? : ett arbete om skol- och förskolegårdars samnyttjan med allmän parkmark

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Norrgren; [2023]
  Keywords : samnyttjan; samnyttjande; samverkan; skolgård; förskolegård; lekmiljö; barn; gestaltning;

  Abstract : Samnyttjan mellan allmän parkmark och skol- eller förskolegård är ett fenomen som blivit vanligare i Sverige i takt med att konkurrensen om stadens marker har ökat. Med samnyttjan som strategi kan det bli enklare för skolor och förskolor att nyttja gröna ytor utanför skol- eller förskolegården. READ MORE

 4. 4. Det är okej, men inte optimalt. Samnyttjande av parkmark mellan förskola och närboende i Umeå

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Victor Unosson; [2023]
  Keywords : samnyttjande samutnyttjande; förskola; förskolegård; närområdespark; park; barriär; säkerhet; barn;

  Abstract : Samnyttjande är ett relativt nytt planeringskoncept som erbjuder större möjlighet till fler funktioner på mindre yta. Förskolor och parkmiljöer är två funktioner som måste ta plats i en stad samt besitter stora värden – de kräver däremot stora arealer. READ MORE

 5. 5. Meeting point - Kvicksund

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Elin Tystrand; [2022]
  Keywords : Kvicksund; Eskilstuna; elderly; preschool; courtyard; one story building;

  Abstract : Kvicksund is located in north west Eskilstuna and is an area with very unique conditions. It's an area that is both divided by the lake Mälaren but also by two municipalities: Västerås in the north and Eskilstuna in the south. In this area you are surrounded by nature while still having access to communications such as trains. READ MORE