Essays about: "förskola"

Showing result 1 - 5 of 66 essays containing the word förskola.

 1. 1. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sabina Mukka; [2019]
  Keywords : skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. READ MORE

 2. 2. ”Andas lite frisk luft för att sedan komma in och få ny ork” : En studie om förskollärares erfarenheter av utomhusvistelsen på förskolan

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Author : Ida Sperring; Sara Salthammer; [2018]
  Keywords : Erfarenhet; Förskola; Förskollärare; Innehåll; Inställning; Syfte; Utevistelse;

  Abstract : Syftet med den här kvalitativa intervjustudien har varit att undersöka hur sex förskollärare från sex olika förskoleverksamheter beskriver sina erfarenheter om utevistelsen. Tidigare forskning på området har visat på att det finns flera hälsoaspekter med att vistas utomhus, samtidigt som annan forskning visar på att pedagogernas inställning till utevistelse har en stor inverkan på om de väljer att gå ut eller inte. READ MORE

 3. 3. Solvallas pre- and primary school

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Ellen Forsskåhl; [2018]
  Keywords : School; primary school; preschool; Solvalla; Stockholm; Skola; skolbyggnad; Solvalla; Stockholm; förskola; grundskola;

  Abstract : Solvallastaden är en ny stadsdel som planeras i Stockholms västra förorter, i närheten av Bromma flygplats. Idag ligger Sveriges största arena för travsport i området. Framöver kommer området prioritera grönska, möjligheter till idrott, framkomlighet till fots och bostäder. READ MORE

 4. 4. Lekbar, lärbar, hållbar : att utforma ett dialogverktyg för kvalitetsbedömning och utveckling av förskolegårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ruth Boberg; Elsa Bergebo; [2018]
  Keywords : dialog; förskolegård; friyta; planeringsverktyg; barn;

  Abstract : Utomhuslek har visat sig vara viktig för barns utveckling. Men då städerna förtätas återstår allt färre allmänna platser där barn kan vistas på sina egna villkor. Därmed ställs högre krav på skol- och förskolegårdar att fylla barns behov. READ MORE

 5. 5. Samma profession, olika verksamheter och rutiner : Hantering av oro kring barn i föräldrakooperativ och kommunal förskola

  University essay from Lunds universitet/Socialhögskolan

  Author : Rose-Marie Paulsson; [2018]
  Keywords : Keywords: preschool teachers; maltreated children; social services; parent cooperatives; mandatory reporting Nyckelord: förskollärare; barn som far illa; socialtjänst; föräldrakooperativ; orosanmälan; Social Sciences;

  Abstract : The aim of this study was to interpret and increase the understanding of how various factors have an effect on preschool teachers’ assessments to report maltreated children to the social services and to study their routines and guidelines. Interviews with four managers for preschools form the basis of this study, including their written guidelines. READ MORE