Essays about: "förtroende."

Showing result 1 - 5 of 197 essays containing the word förtroende..

 1. 1. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Bibi Estev; [2020]
  Keywords : Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

  Abstract : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. READ MORE

 2. 2. Does Enhanced Usability Increase Trust? : A case study on a Swedish snus e-commerce application

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Filip Brunander; Albin Folkesson; Henrik Hörnlund; Simon Larsson; Johan Mäkikaltio; Matthew Soulaka; Amanda Teir; Carl Ågren; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of this study was to examine the importance of usability to enhance perceived consumer trust in a web application selling snus. This was done by answering the research question “Does usability affect Swedish snus consumers trust in snus e-commerce applications?”. READ MORE

 3. 3. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hermander; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; tillfällig landskapsarkitektur; medborgardeltagande; temporary urbanism; citizen participation;

  Abstract : Landskapsarkitektens roll som gestaltare av offentliga rum för med sig frågor som: vems är staden? Och: för vem byggs staden? Den senaste tiden har flertalet projekt inom temporär gestaltning uppkommit som involverat användare och medborgare på olika sätt. I denna uppsats undersöks den temporära landskapsarkitekturens potential att konkret kunna testa utformningsidéer och hur den fungerar i kombination med medborgardeltagande. READ MORE

 4. 4. Human Interaction with Autonomous machines: Visual Communication to Encourage Trust

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Emil Norstedt; Timmy Sahlberg; [2020]
  Keywords : Human-Machine-Interaction HMI ; Eye-contact; Safety; Driverless Machines; Trust; Human-Machine Interaction HMI ; Ögonkontakt; Säkerhet; Förarlösa maskiner; Tillit;

  Abstract : En pågående utveckling sker inom konstruktionsbranschen där maskiner går från att styras manuellt av en mänsklig förare till styras autonomt, d.v.s. utan mänsklig förare. READ MORE

 5. 5. Personalised News in the World of Internet : Exploring solutions for a tailored news experience

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Amine Balta; [2020]
  Keywords : personalisation; customisation; user experience; tailored news; personalised news; customisable news; personalisering; anpassning; användarvänlighet; anpassat innehåll; personaliserade nyheter; anpassade nyheter;

  Abstract : The landscape of news consumption has drastically changed, and so has the expectations. It is no longer about sitting at the breakfast table and reading the physical newspaper, the reader expects a well working digital solution. READ MORE