Essays about: "förvärva lantbruksföretag"

Found 2 essays containing the words förvärva lantbruksföretag.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Elinore Einarsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; matchningsprocess; matchning av parter; lämna över lantbruksföretag utanför familjen; inträdesbarriär lantbruk; förvärva lantbruksföretag; ägarskifte småföretag; förvaltningsprocess; transfer of ownership; succession; matching process; matching of persons; transfer farms outside the family; entrance barrier agriculture; acquire agricultural companies; management process; change of ownership in small business;

  Abstract : Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. READ MORE

 2. 2. Val av företagsform i lantbruksföretag : beslutsprocessen och riskhantering

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Martin Enström; Torgny Pettersson; [2015]
  Keywords : företagsform; enskild näringsverksamhet; aktiebolag; riskfaktorer; riskhantering; beslutsfattande; beslutsprocess; lantbruk; jordbruk;

  Abstract : Historiskt sett har den vanligaste företagsformen för lantbruksföretag varit enskild näringsverksamhet, även benämnd som enskild firma. Att registrera företaget som aktiebolag har blivit allt mer populärt från år 2010 då reglerna för kapitalinsatskrav och revision förändrades för aktiebolaget. READ MORE