Essays about: "factors affecting degradation"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words factors affecting degradation.

 1. 1. Drivers of topsoil saturated hydraulic conductivity in three contrasting landscapes in Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : David Falk; [2021]
  Keywords : Infiltrability; mixed effects model; Kenya; land degradation; restoration; trees;

  Abstract : Markförsämring i tropiska regioner kan ha förödande konsekvenser för vattentillgänglighet. Vattenkvalité och kvantitet är oerhört viktiga för lokalbefolkningar och är grundförutsättningar för socioekonomisk utveckling då stora delar av befolkningen i många tropiska länder är direkt beroende av jordbruk och boskapshållning för sin inkomst. READ MORE

 2. 2. Spruce Forests and Peat Wetlands in Lake Bolmen’s Catchment Both Leak and Degrade Coloured Dissolved Organic Carbon

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Jasmin Borgert; [2021]
  Keywords : Brownification; land use; DOC; iron; water colour;

  Abstract : Lake browning in the northern hemisphere is endangering crucial ecosystem services. Darker water decreases fish and primary production as well as touristic and recreational values. It furthermore requires intensive treatment to receive safe drinking water. Brownification is connected to iron and coloured dissolved organic carbon (DOC). READ MORE

 3. 3. Hydrological catchment analysis from characterisation of organic matter in stream water

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Hannes Berg Wiklund; [2020-02-05]
  Keywords : Organic matter; Time-of-flight mass spectrometry; aquatic chemistry; catchment hydrology;

  Abstract : Organic matter (OM) in aquatic systems is a complex field which have rapidly developed during the last decade due to the introduction of high resolution mass spectrometers. The composition of OM in the aquatic environment is directly dependent on factors such as oxygen supply, pH and the flow rate in the local system. READ MORE

 4. 4. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Ståhlberg; [2020]
  Keywords : protein; kväve; nedbrytning; utnyttjande; mikroorganismer; våmmen; urea; mjölkko;

  Abstract : Svenska mjölkkor utfodras idag med en stor andel protein för att upprätthålla en hög mjölkproduktion. Protein är ett viktigt näringsämne som bland annat stimulerar syntes av mjölk. För att säkerställa en hög mjölkavkastning finns det en risk att mjölkkon överutfodras med protein som inte kan utnyttjas. READ MORE

 5. 5. Economic development and national environmental performance: A cross-country comparison

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Suvi Heikkuri; [2018]
  Keywords : Environmental performance; economic growth; economic development; Business and Economics;

  Abstract : The relationship between economic development and environmental performance has gained much attention since the development of the environmental Kuznets curve, which predicted that economic growth would lead to environmental degradation at early stages of development but would eventually improve environmental quality at higher income levels. This assumption of economic growth alone driving both causing and solving environmental issues is a potentially risky idea, and thus, scholars are examining the other potential factors behind the relationship. READ MORE