Essays about: "families"

Showing result 1 - 5 of 573 essays containing the word families.

 1. 1. On the Structure of Resolution Refutations Generated by Modern CDCL Solvers

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johan Lindblad; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Modern solvers for the Boolean satisfiability problem (SAT) that are based on conflict-driven clause learning (CDCL) are known to be able to solve some instances significantly more efficiently than older kinds of solvers such as ones using the Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL) algorithm. In addition to solving instances that can be satisfied, SAT solvers will implicitly generate proofs of unsatisfiability for formulae that are unsatisfiable. READ MORE

 2. 2. AI for Dementia

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Jacob Håvik; [2019]
  Keywords : Artifical intelligence; Dementia; Cost-effectiveness; Healthcare.; Business and Economics;

  Abstract : The current healthcare system in Sweden suffers from major problems when it comes cost-efficiency and delivery of healthcare services. Unsustainable increase in healthcare cost over the past few decades has led to that Government funding is no longer keeping pace with increasing demand and complexity. READ MORE

 3. 3. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Petersson; [2019]
  Keywords : lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Abstract : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. READ MORE

 4. 4. On Curved Exponential Families

  University essay from Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

  Author : Emma Angetun; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Larsson; [2019]
  Keywords : IBD; hund; mikrobiom; diagnostiska metoder; fekalt prov; kronisk tarminflammation;

  Abstract : IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. READ MORE