Essays about: "familjeförsörjare"

Found 1 essay containing the word familjeförsörjare.

  1. 1. Maskulinitetens förändrade former

    University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Author : Erika Lidén; Jessica Henriksson; [2007]
    Keywords : Maskulinitet; manlighet; familjeliv; partnerskap; arbetsliv; sexualitet; kroppsideal;

    Abstract : Abstract Under de senaste tvåhundra åren har maskuliniteten fått nya hegemoniska former och frågan är hur detta har påverkat konstruktionen av maskuliniteter? Maskulinitet påverkas och förändras bland annat av förändrad arbetsmarknad samt den höga skilsmässofrekvensen. Synen på mannens maskulinitet har förändrats över tid, den traditionella mannen som anses vara känslokall och ansvarsfull familjeförsörjare har tagit nya former. READ MORE