Essays about: "farmakodynamik"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word farmakodynamik.

 1. 1. Prednisolon i klinisk dosering intravenöst till hund : farmakokinetik och leukocytrespons

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : sara Adolfsson; [2019]
  Keywords : prednisolon; glukokortikoid; kortikoid; kortison; kortikosteroid; farmakokinetik; farmakodynamik; leukocytrespons; intravenös bolus;

  Abstract : Prednisolon är ett av de mest förskrivna veterinärmedicinska läkemedlen i Sverige och i många andra länder. Prednisolon är ett kortisonpreparat med intermediär glukokortikoid effekt och duration. READ MORE

 2. 2. Skillnader i farmakologiska egenskaper mellan ketamins enantiomerer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Minerva Löwgren; [2018]
  Keywords : ketamin; enantiomer; farmakokinetik; farmakodynamik;

  Abstract : Ketamin är ett anestetikum som används inom veterinärmedicinen på en rad djurslag. Den har sin huvudsakliga verkningsmekanism som icke-komepetetiv anatgonist på NMDA-receptorer och producerar en dissociativ anestesi. READ MORE

 3. 3. Alfaxalon för anestesi hos katt : terapeutisk nytta kontra biverkningar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Caroline Bergman; [2017]
  Keywords : alfaxalon; Alfaxan; anestesi; katt; farmakokinetik; farmakodynamik; biverkningar; propofol; ketamin; alphaxalone; Alfaxan; anesthesia; cat; feline; pharmacokinetics; pharmacodynamics; side effects; propofol; ketamine;

  Abstract : Alfaxan® godkändes i Sverige år 2015 för sedering, induktion och underhåll av anestesi. Denna litteraturstudie har undersökt vad som gör alfaxalon till ett effektivt och säkert induktionsläkemedel för katt. READ MORE

 4. 4. Effekt av oralt administrerat cetirizin på histamininducerade kvaddlar hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Paula Hanson; [2015]
  Keywords : antihistamin; farmakodynamik; sedativ; antihistamine; pharmacodynamic; sedative;

  Abstract : Antihistaminer utgör ibland en del av behandlingen av hundar som lider av atopisk dermatit (AD), en allergisjukdom som ger hudinflammation. Den mest effektiva farmakologiska behandlingen av AD är glukokortikoider. Denna är dock förknippad med många biverkningar varav flera kan vara allvarliga. READ MORE

 5. 5. Djurslagsskillnader vid användningen av opioidplåster till hund, katt och häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Hietala; [2014]
  Keywords : opioid; perkutan; plåster; fentanyl; buprenorfin; hund; katt; häst; farmakokinetik; farmakodynamik; transdermal; patch; buprenorphine; dog; cat; horse; pharmacodynamic; pharmacokinetic;

  Abstract : Opioidplåster avsedda för humant bruk används idag även för smärtlindring av djur eftersom det inte finns några registrerade veterinärmediciniska opioidplåster. För humant bruk finns plåster innehållande fentanyl och buprenorfin. READ MORE