Essays about: "farmer s perspective"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the words farmer s perspective.

 1. 1. Agriculture at the crossroads : challenges of food security and rural development in Siaya County

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Dorothy Roseline Juma; [2019]
  Keywords : food security; poverty; small-scale agriculture; rural development;

  Abstract : Africa is always being, portrayed as a continent of poverty and one that needs to develop, and increase its food production. The quest has lead world organizations to launch projects for development and economic growth in Africa where majority are poor. READ MORE

 2. 2. Trading transparency: How it affects the coffee farmers?

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Evelina Edwardsson; Elena Giannisi; [2019]
  Keywords : coffee supply chain; fair trade; direct trade; ethical trade; blockchain; coffee income transparency; trade theory.;

  Abstract : Trading processes are occurring every day in all industries, and people within these processes are constantly faced with inequalities due to different power structures and opportunities. In particularly, the coffee industry is one industry that is affected by these trading differences. READ MORE

 3. 3. Plats för odling : om stadsodlares relationer till stad och bostadsområden i en hållbar stadsutveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Sjöstrand; [2019]
  Keywords : stadsodling; social hållbarhet; platsanknytning; socialt kapital;

  Abstract : I den här uppsatsen undersöks stadsodling som social företeelse med ett fokus på odlingar som engagerar barn, unga och familjer. Stadsodlingen har varit ett alltmer vanligt inslag i städerna och ett alltmer undersökt ämne inom forskningen under senare år. READ MORE

 4. 4. Climate change consideration in agricultural businesses : a case study of crop farmers’ risk management in the region of Mälardalen

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hanna Engvall; Cornelia Nilsson; [2019]
  Keywords : risk; climate change; risk management; mental models; agriculture; risk preferences; crop farmers;

  Abstract : Farmers are constantly exposed to different types of risks within their business. Agricultural production is typically characterized by uncertain outcomes and serious difficulties to measure and estimate the possibility of unfavourable events. Therefore, agriculture belongs to one of the most vulnerable sectors of the economy. READ MORE

 5. 5. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emilie Åberg; [2018]
  Keywords : distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

  Abstract : Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. READ MORE