Essays about: "fast substrat"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words fast substrat.

 1. 1. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Kajsa Nordström Nilsson; [2019]
  Keywords : kaffeindustrin; solid state fermentation; biologisk effektivitet; tanniner; koffein; matsvamp; svampodlingssubstrat; cirkulära system;

  Abstract : Under 2000-talet har den globala världskonsumtionen av svamp ökat med drygt 300% per capita. Matsvamparnas näringsvärde är jämförbart med animaliska produkter och blir i och med det ett intressant substitut till kött. Med en ökad efterfrågan ökar också produktionen. READ MORE

 2. 2. Predicting catastrophic failure in barrier coated packaging board and paper after creasing and folding : Proposing a methodology to predict barrier failure after creasing and folding

  University essay from Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknikKarlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Author : Andreas Riedel; [2018]
  Keywords : Crease; Barrier coatings; Folding; Methodology; Cracks;

  Abstract : Different methods to predict barrier failure in packaging board or paper after converting were investigated. The approach was to compare substrates before and after creasing/folding by applying different barrier tests and to propose a methodology to predict failure in the barrier layer. READ MORE

 3. 3. Kvävestrategi för höstvete som helsäd till biogas : kväveoptimum för maximal biomassaskörd

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Kim Eriksson; [2017]
  Keywords : triticum aestivum; vete; biogas; kväve; energigröda; gödslingsstrategi; kvävegiva; kvävebalans; kvävestrategi; helsäd; hållbart; hållbar odling;

  Abstract : Det finns flera odlingsinriktningar till höstvete; fodervete, stärkelsevete och brödvete. Gödslingsstrategierna skiljer sig åt för de olika odlingsmålen. Idag saknas det rekommendationer och riktlinjer som riktar sig till lantbrukare som vill odla helsädesvete som skall ensileras och därefter rötas i en biogasanläggning. READ MORE

 4. 4. Characterization of Succinate Producing Bacteria

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Sofia Nyström; [2015]
  Keywords : xylose; succinic acid; chemical engineering; kemiteknik; biological production; Chemistry;

  Abstract : Målet med detta projekt var att studera två sorters bakterier, Actinobacillus succinogenes och Basfia succiniciproducens, och deras produktion av bärnstenssyra. Bärnstenssyra är en dikarboxylsyra som även är en metabolit i citronsyracykeln. READ MORE

 5. 5. Tillväxtinhibering på fast substrat av Aspergillus niger-sporer genom tillsats av sorbin-, bensoe- och fenylmjölksyra

  University essay from SLU/Dept. of Microbiology

  Author : Emma Boström; [2011]
  Keywords : livsmedelskvalitet; Aspergillus niger-sporer; PLA; fast substrat; låg sporkoncentration; pH;

  Abstract : Mögelkontaminering är ett problem inom livsmedelsindustrin eftersom den kan orsaka minskad hållbarhet och minskad säkerhet av livsmedel. Aspergillus niger är ett vanligtförekommande mögel i varmare klimat och hittas därför ofta i importerade livsmedel. A.niger kan till exempel orsaka stor förstörelse av färsk frukt och grönsaker. READ MORE