Essays about: "fastighetsmäklare"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word fastighetsmäklare.

 1. 1. Värdering av skogsbruksfastigheter : hur skiljer sig värderingsprocessen mellan olika fastighetsmäklare?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Carl Sköld; Markus Stenberg; [2021]
  Keywords : fastighetsmäklare; skogsfastigheter; värdering; värderingsmetoder; värdepåverkande faktorer; forest properties; real estate agents; valuation; valuation methods; value factors;

  Abstract : Idag värderas skogsfastigheter som ska ut till försäljning vanligtvis av fastighetsmäklare. Vid en värdering ska fastighetsmäklaren således bedöma ett marknadsvärde för den enskilda fastigheten. Vid värdering av skogsfastigheter finns det ett par olika teoretiska metoder att tillgå för att göra en bedömning av värdet. READ MORE

 2. 2. Mäklarens syn på flerbostadshus i trä : en jämförelse av mäklarroller

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Alice Sjölund; Tyra Tornberg; [2021]
  Keywords : fastighetsmäklare; kommunikation; konstruktionsmaterial; real estate agent; relationsmarknadsföring; service dominant logic; varumärkes-territorium; brand territory; communication; construction material; relationship marketing; service dominant logic;

  Abstract : Sverige har en väl utvecklad tradition att bygga småhus i trä och mycket resurser till detta. Trots det så är andelen flerbostadshus i trä på marknaden låg. Tidigare studier visar att konsumenterna inte har så stor kunskap om dessa bostäder i trä. READ MORE

 3. 3. The impact of trust in eWOM through dimensions of source credibility towards purchase intention of a hotel stay

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Hanna Lundin; [2021]
  Keywords : EWOM; Trust; Source Credibility; Hotel industry; Online reviews; Hotel Stay; Purchase intention;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate how trust was built from three dimensions of source credibility in an electronic word of mouth space towards purchase intentions of a hotel stay. The chosen dimensions of Source Credibility that were investigated in the study was: Homophily, Expertise and Trustworthiness. READ MORE

 4. 4. Granbarkborrens påverkan vid fastighetsförvärv

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Carl Fredrik Henningsson; Peter Nilsson; [2020]
  Keywords : granskog; kvalitetsförluster; likviditet;

  Abstract : Kraftigt avvikande nederbördsmängder, höjda temperaturer och torka under 2018 skapade nya förutsättningar för skogsbruket och den växande skogen. Torkstressade granar skapar förutsättningar för granbarkborren att angripa och döda dem på kort tid. READ MORE

 5. 5. The effect of asymmetric information in real estate agent commissions

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Kamila Kaczmarczyk; Sofia Kaddani; [2016]
  Keywords : Commission; Asymmetric information; Principal-agent problem; Conflict of interest; Ethics; Morals; Freedom of Contract; Consumer Protection; Provision; Asymmetrisk information; Intressekonflikter; Principal-agent problem; Etik; Moral; Avtalsfrihet; Konsumentskydd.;

  Abstract : Real Estate Agencies compensation consists of commissions and a part of the commissioncorresponds to what the real estate agent gets as salary. This incentive-based commission systemis usually covered by an agreed fixed amount, a variable commission model or a combinationof both depending on the brokerage object's final selling price. READ MORE