Essays about: "feed restrictions"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words feed restrictions.

 1. 1. Solar Energy Potential in Kosovo : Pilot study of installation with photovoltaic modules at The University of Prishtina

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Mergim Jakupi; Maxwell Minotta Cuervo; [2020]
  Keywords : Solar PV; Prosumer; Photovoltaic Incentives; Net metering; Net billing; LCOE; Kosovo; Solceller; Prosumer; Fotovoltaiska Incitament; Nätmätning; Nettofakturering; LCOE; Kosovo;

  Abstract : The Republic of Kosovo, and its 1.8 million inhabitants, is heavily reliant on two highly pollutive lignite coal-fired power plants, Kosova A and Kosova B for energy generation. READ MORE

 2. 2. Recurrent neural networks in electricity load forecasting

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Samiul Alam; [2018]
  Keywords : Recurrent neural networks electricity load forecasting lstm renewable energy;

  Abstract : In this thesis two main studies are conducted to compare the predictive capabilities of feed-forward neural networks (FFNN) and long short-term memory networks (LSTM) in electricity load forecasting. The first study compares univariate networks using past electricity load, as well as multivariate networks using past electricity load and air temperature, in day-ahead load forecasting using varying lookback periods and sparsity of past observations. READ MORE

 3. 3. Field study in Machacamarca, Bolivia : An investigation on the effects of implementing solar powered irrigation

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Amanda Henriksson; Stina Busin; [2018]
  Keywords : Irrigation; Solar power; Agriculture; Bevattning; Solenergi; Jordbruk;

  Abstract : This bachelor thesis consists of a field study conducted in the canton of Machacamarca close to La Paz in Bolivia. The global climate change has affected the weather in the area which has caused higher temperatures, irregularity in precipitation and unexpected frost. READ MORE

 4. 4. Inköp av färdigfoder kontra egen foderproduktion, hur påverkas lönsamheten i äggföretag? : en fallstudie av två företag i odlingsområde Gns & Ss

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Arvid Ektander; Kristian Pettersson; [2018]
  Keywords : Lönsamhet; Äggproduktion; Foderproduktion; Matematisk optimering; Odlingsförutsättningar; Gårdsberedning;

  Abstract : Ekonomin för svenska äggproducenter har försämrats under de senaste åren och det är en rad olika faktorer som föranlett den försämrade lönsamheten. Nya krav på inhysningssystem har lett till ökade produktionskostnader och överproduktion då gamla system inte avvecklats enligt plan är exempel på faktorer som bidragit till den försämrade lönsamheten. READ MORE

 5. 5. The Establishment of Macrobenthic Faunal Communities in Planted Mangroves of Increasing Age

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Simon Jacobsen Ellerstrand; [2017]
  Keywords : Benthos; Shannon-diversity; forestation; biodiversity; ecosystem engineers; development issues; Biology and Life Sciences;

  Abstract : The mangrove ecosystem is a tropical coastal community inhabited by organisms adapted to the stressful environment of the tidal zone. Mangrove ecosystems has in recent years been noted for the important ecosystem services they offer. READ MORE