Essays about: "feeding visit"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words feeding visit.

 1. 1. Stödmatning av inappetent katt : olika metoders förekomst och hur de fungerar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Desirée Ljungberg; Anna Pettersson; [2020]
  Keywords : esofagussond; inappetens; katt; nossvalgsond; stödmatning;

  Abstract : Inappetens är ett vanligt förekommande problem hos katt och en av de vanligaste orsakerna till att kattägare uppsöker veterinär. Denna studie omfattar en litteraturstudie om de vanligaste sjukdomarna som kan leda till inappetens hos katt samt en översiktlig beskrivning av olika stödmatningsmetoder med fokus på sonder och deras användningsområden. READ MORE

 2. 2. Beekeepers and bee wax moth - what's the buzz about? : a study about the attitude towards beekeeping and wax moth in Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ida Johansson; [2019]
  Keywords : pollination; wax moth; Kenya; bees; beekeeping;

  Abstract : The bee wax moth (Galleria mellonella) is a troublesome pest of the honeybees that can cause substantial financial losses that can be devastating for the beekeepers. The moth is a universal pest but thrives in a warmer climate, the insect is nocturnal and feed on pollen, wax and other impurities. READ MORE

 3. 3. Blandfoder eller separat utfodring till mjölkkor i AMS med fri kotrafik

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Driscoll; [2017]
  Keywords : foderintag; mjölkavkastning; mjölkningsfrekvens; automatisk mjölkning; grovfoderkonsumtion;

  Abstract : The aim of the study was to compare two feeding strategies, partial mixed ration (PMR) and separate feeding (SR) of grass/clover silage and concentrate, and find out how feed intake, milking frequency and milk production was affected when the cows were milked in an automatic milking system (AMS) with free cow traffic. The study included 38 cows in early to mid lactation divided into two groups fed PMR or SR and lasted for ten weeks. READ MORE

 4. 4. Stressade hundar på veterinärkliniken : hur man förebygger och minskar stressen för en ökad välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Mayer Stenberg; [2016]
  Keywords : hund; stress; veterinärklinik; positiv förstärkning; aspirationspneumoni; dog; veterinary clinic; counterconditioning; aspiration pneumonia;

  Abstract : Det kommer många hundar till veterinärkliniker varje år och både hund och ägare kan uppleva det som en stressande situation. En stressad hund kan lätt bli aggressiv och personalen som hanterar hunden kan bli skadad. READ MORE

 5. 5. The effect of different cluster take-off levels at udder quarter in combination with feeding during milking on milk production in dairy cows : milk yield, milk composition and milking time

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Christine Hultén; [2016]
  Keywords : take-off level; feeding during milking; udder quarter level; milking time; milk yield; milk composition;

  Abstract : It was early stated that high take-off level at whole udder level decreases the milking time. There are, however, few studies dealing with take-off level at udder quarter level. READ MORE