Essays about: "feminist ethics of care"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words feminist ethics of care.

 1. 1. In the Arms of Our Ancestors: The Universal Social Phenomenon of Human Child Care

  University essay from Lunds universitet/Socialantropologi

  Author : Viktoria Skou; [2021]
  Keywords : social anthropology; child care; evolution; cross-cultural research; feminism; care ethics; Social Sciences;

  Abstract : Care is a fundamental need to all human children, in all cultures and through all of human existence. While child care is universal, its practices are cultural-specific. READ MORE

 2. 2. Creating a Caring Union : Examining the possibilities, and advantages, of replacing the ethics of justice with the ethics of care as the moral framework of the European Union

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : My Engsjö-Lindgren; [2021]
  Keywords : Ethics of care; Ethics of justice; European Union; moral framework;

  Abstract : The aim of this thesis was to examine if the ethics of care could replace the ethics of justice, and what the advantages of replacing it would be. To determine if the replacement could be successful, the European Union (EU) goals was used as a measurement. READ MORE

 3. 3. Therapeutic Alliance between Psychologists and Perpetrators of Intimate Partner Violence: A Feminist Ethics of Care Interpretation

  University essay from Linköpings universitet/Forum för genusvetenskap och jämställdhet

  Author : Renata Guimarães Naso; [2017]
  Keywords : intimate partner violence; perpetrators; therapeutic alliance; morality; feminist ethics of care.;

  Abstract : This thesis investigates the construction of the therapist-client alliance in the therapeutic setting with perpetrators of intimate partner violence (IPV). Moreover, it explores the ways a Feminist Ethics of Care perspective could enhance the partnership between the actors. READ MORE

 4. 4. Why Care Matters: Analysing the German Response to the European Refugee Crisis from a Global Ethics of Care Perspective.

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Author : Anne Sophie Eberstein; [2016]
  Keywords : Ethics of Care; relationalism; feminism; globalisation; global migrant crisis; discursive psychology ; Social Sciences;

  Abstract : The purpose of this thesis is to introduce a global reading of the feminist Ethics of Care and its theoretical conceptualisation as framework for the political response to the global migrant crisis. To pursue this end, the thesis starts by indicating the need for a joint political response to the global migrant crisis, the lack of compas- sion on political level for refugees fleeing from conflict and persecution, and the dominance of exclusion within political discourses. READ MORE

 5. 5. Att vara död är inget lidande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lina Flyrén; [2014]
  Keywords : avlivning; djuretik; sällskapsdjur; euthanasia; animal ethics; pets;

  Abstract : Veterinärer måste navigera mellan många olika intressen och faktorer i sin yrkesutövning: djuret, dess djurägare, samhällets förväntningar, kollegial lojalitet och ekonomiska överväganden. Det är inte alltid självklart vilka intressen som ska väga tyngst; speciellt inte då synen på djurs moraliska status och (egen)värde varierar, både inom yrkeskåren, befolkningen i stort och inom moralfilosofin. READ MORE