Essays about: "fenotyp"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word fenotyp.

 1. 1. Domesticeringen av silverräv (Vulpes fulvus Desm) : en jämförelse mellan rödräv och silverräv i fångenskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Riegertzon; [2021]
  Keywords : silverräv; Vulpes fulvus Desm; domesticering; beteende; nutrition; fenotyp; miljö; människans påverkan; Vulpes vulpes;

  Abstract : Dmitry Belyayev was a geneticist who wanted to know why domesticated animals showed common traits in behaviour and appearance. Belyayev believed that these traits appeared when the animals were selected for tamability alone. READ MORE

 2. 2. Beyond The Frame : A Literature Review of Sex Differences and Female Specific Expressions of Autism Spectrum Disorder

  University essay from Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Author : Samuel Lundström; [2021]
  Keywords : ASD; autism; sex differences; females; female phenotype; gender; gender stereotyping; AST; ASD; Autism; Könsskillnader; Kvinnor; Kvinnlig fenotyp; Könstereotyper; Genus;

  Abstract : Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neuro-developmental diagnosis that occurs around four times more often in males compared to females. Most of what is known about ASD, as well as diagnostic criteria and screening tools are therefore based on male expressions. READ MORE

 3. 3. Fenotypisk karaktärisering av 375 brakycefala hundar i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Sahlin; [2021]
  Keywords : BOAS; brakycefal; trubbnos; fenotyp; fenotypisk variation; riskfaktorer; mops; fransk bulldogg; engelsk bulldogg; old English bulldogg; bostonterrier;

  Abstract : De brakycefala hundraserna har blivit alltmer populära i världen och aveln har därför ökat. Hundarna ser inte längre ut som de gjorde från början och kännetecknas framförallt av deras korta skalle. READ MORE

 4. 4. Identification of changes in biomarkers relevant for breast cancer biology occurring in a novel 3D-Biosilk model

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Emmy Ståhl; [2021]
  Keywords : 3D-Biosilk; breast cancer; 3D cell culture; recombinant spider silk; ZO-1; 3D-Biosilk; bröstcancer; 3D cellkultur; rekombinant spindeltråd; ZO-1;

  Abstract : Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. Det är en heterogen och komplex sjukdom som består av flera undergrupper, var och en med distinkt morfologi och kliniska implikationer [1]. För att modellera och studera cellbiologi, vävnadsmorfologi, molekylära mekanismer och läkemedels effekter används cellkulturer [2]. READ MORE

 5. 5. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Rosie Johannesson; [2020]
  Keywords : älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Abstract : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. READ MORE