Essays about: "fertilizer economy"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words fertilizer economy.

 1. 1. Private Household Food Waste & How to Reduce It

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Peter Skopal; [2019]
  Keywords : household food waste; user centered design; circular economy; smart home application; Technology and Engineering;

  Abstract : More than one-third of all food produced is wasted in the food chain from production to consumption, where private households represent the largest food waste faction. In turn, water, fertilizer and cropland efficiency is wasted as well. Investigating the stated problem, this paper’s aim is to reduce food waste. READ MORE

 2. 2. Arbuscular mycorrhizal fungi in spring wheat : impact of waste-based fertilizers

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Julia Dahlqvist; [2018]
  Keywords : digestate; ash; Cd; cadmium; circular economy; phosphorus; Glomeromycota; quantitative polymerase chain reaction; qPCR; microscope; field; pH; Quarna;

  Abstract : Phosphate rock is a diminishing source of phosphorus (P) for crop production. Other sources are being investigated to replace it, for example bio-ash from wood combustion and biogas digestate from house hold wastes. Ash and digestate application have resulted in increased yields, but the effect on the soil biota has been somewhat varied. READ MORE

 3. 3. Slam som en del i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om faktorer som påverkarbeslutet att använda slam som gödselmedel

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2018]
  Keywords : slam; rötslam; cirkulär ekonomi; beslutstagande; risk; PESTEL-modell;

  Abstract : Sedan en tid tillbaka har människan levt över de ändliga tillgångar av resurser som jorden har att erbjuda. Många av människans aktiviteter utarmar sakta men säkert jordens naturresurser samtidigt som världens befolkning ökar kraftigt. Livsmedelsproduktionen måste öka i takt med att resursanvändningen måste bli mer hållbar. READ MORE

 4. 4. Gödselhantering på ridskolor : en enkätundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sara Lood; Catharina Odenius; [2017]
  Keywords : gödsel; hästar; miljö; ridskola; ekonomisk;

  Abstract : In Sweden, the horse industry is becoming more important to the agriculture and for the society, both in cultural, social and economic ways. The riding school is a large part of today’s society and involves people of all ages. The horses in the riding school produce a large amount of manure that in many cases is transported to landfills. READ MORE

 5. 5. Strategiplan och vinstkalkyl för omläggning till ekologisk växtodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustav Anzén; Jacob Gustavsson; [2017]
  Keywords : ekologisk växtodling; flytgödselhantering; vinstkalkylering; ogräshantering; biogödsel; markpåverkan; radhackning;

  Abstract : Den ekologiska arealen växer och blir allt större i Sverige och övriga världen. Ekologiska produkter har fått en helt ny betydelse för samhället vilket betyder att produkterna idag har ett högre värde. Att det dessutom skär ner på utsläpp av kemiska kemikalier gör ingen besviken. READ MORE