Essays about: "fetus"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the word fetus.

 1. 1. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Abrahamsson; [2019]
  Keywords : dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Abstract : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. READ MORE

 2. 2. Suspect screening of human serum with UHPLC-QTOF/MS

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Louise P. Poolsri; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The number of environmental pollutants has increased due to the increased production and the use of various chemicals in different applications. An estimation of today’s synthetic chemicals is approximately 50,000 to 100,000 and many of them may be harmful to humans and the environment. READ MORE

 3. 3. Lungutveckling och surfaktant : lammets perinatala överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sara Folkesson; [2017]
  Keywords : lungembryologi; ovin; får; surfaktant;

  Abstract : En lamning kräver ofta en hel del arbete av tackan och ibland även av djurägaren innan lammet piggnar till efter födseln och kan ta sig upp på egna ben för att dia. Komplikationer vid lamning är inte helt ovanligt och kan göra processen lång, uttröttande och smärtsam för både tacka och lamm. READ MORE

 4. 4. Prevalence and risk factors for BVDV in goats and cattle in and around Gaborone, Botswana

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Lysholm; [2017]
  Keywords : BVDV; Bovine Viral Diarrhoea Virus; seroprevalence; risk factors; Botswana; goats; cattle; livestock; Bovint Virus Diarré Virus; seroprevalens; riskfaktorer; getter; nötkreatur; boskap;

  Abstract : SUMMARY Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) is a cause of severe deterioration in animal health as well as grave economic losses globally. Infection is often inapparent but the virus can also cause respiratory signs, diarrhoea, pyrexia, decreased production, immunosuppression and reproductive problems such as increased calving intervals and abortions. READ MORE

 5. 5. Arthrogryposis in calves

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alexandra Odevall; [2016]
  Keywords : Artrogrypos; kalv; nöt; medfödd missbildning; Crooked Calf Disease; lupiner; lupinus; alkaloider; anagyrine; Arthrogryposis; calf; bovine; congenital deformity; lupines; alkaloids;

  Abstract : Arthrogryposis is a common congenital malformation in cattle and it affects the limbs through fibrosis of the joints leading to fixation. This is due to paralysis of the fetus because of alkaloid toxicosis in the pregnant dam during gestation day 40-70. When the fetus cannot move, the fibrosis develops in the joints and the extremities are fixated. READ MORE