Essays about: "fibroblasts."

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word fibroblasts..

 1. 1. Simulations of Astrocyte Induction by Transient Overexpression

  University essay from Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Author : Jonas Petersson; [2019]
  Keywords : astrocyte; overexpression; sox9; nfia; nfib; n-cor; Physics and Astronomy;

  Abstract : Astrocytes are one of the most common types of cells found in the central nervous system, and they play an important supportive role for neurons and other brain cells. In order to obtain astrocytes for medical or experimental purposes, some protocols enable the production of astrocytes from stem cells, but it is of interest to be able to produce astrocytes from fibroblasts, a cell type found in the skin. READ MORE

 2. 2. Cancerresistens hos den afrikanska nakenråttan (Heterocephalus glaber)

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maja Öhlin; [2018]
  Keywords : nakenråtta; Heterocephalus glaber; fysiologi; cancer; tumör; neoplasi; cancerresistens;

  Abstract : Nakenråttan (Heterocephalus glaber) är ett däggdjur som lever hela sitt liv under jord i eusociala kolonier i östra Afrika. Den är jordens mest långlivade gnagare med en maximal livslängd på över 30 år, vilket är häpnadsväckande i jämförelse med 4 år hos en mus i samma storlek. READ MORE

 3. 3. Simulating Direct Conversion of Adult Fibroblasts to Neurons

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Author : Joakim Eriksson; [2017]
  Keywords : Computational; Biology; Direct; Conversion; Physics and Astronomy;

  Abstract : Regenerative medicine offers a great prospect for curing diseases. Scientists are using direct conversion to reprogram fibroblasts, a kind of skin cell, into neurons in an attempt to cure Parkinson's disease. READ MORE

 4. 4. Hyperadrenokorticism hos hund : sjukdomens patogenes med fokus på kutana lesioner

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Amanda Bajraszewski; [2017]
  Keywords : hyperadrenokorticism; HAC; hund; alopeci; kutan atrofi; calcinosis cutis;

  Abstract : Hyperadrenokorticism (HAC) – eller Cushing’s syndrom – är en av de vanligast förekommande endokrina sjukdomarna på medelålders till äldre hundar. HAC innebär ett sjukligt tillstånd med kroniskt förhöjda halter av glukokortikoider, främst kortisol, i blodet. READ MORE

 5. 5. Analysis of cellular retinoic acid binding protein 2 expression in dermal fibroblasts; role in non-healing of chronic wounds

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Author : Arshi Amjad; [2017]
  Keywords : CRABP2; p16; chronic wound fibroblast; senescent fibroblasts; cellular senes-cence; retinoic acid; non-healing wounds.;

  Abstract : Abstract Chronic, non-healing wounds constitute a massive financial burden on health care system. The healing processes of these wounds and their underlying pathology are only partly understood. READ MORE