Essays about: "finansiell trygghet"

Found 1 essay containing the words finansiell trygghet.

  1. 1. Riskbeteende hos skogsägare : en studie om faktorer som påverkar skogsägares beslut att försäkra sin skog

    University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

    Author : Elin Kvennefeldt; Linnea Lindström; [2016]
    Keywords : attityd; beteende; brand; finansiell trygghet; storm;

    Abstract : Skogsägarens riskbeteende har betydelse för hur denne väljer att förvalta sin skog. Risken att drabbas av storm eller brand kan innebära stor ekonomisk förlust. Ett sätt att skydda sig ekonomiskt är att försäkra sin skog. READ MORE