Essays about: "first impression new place"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words first impression new place.

 1. 1. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2018]
  Keywords : promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. READ MORE

 2. 2. Bildning, nostalgi och framtidstro : representativa parker i Lund 1870-1920

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Helmersson; [2016]
  Keywords : representativ park; representation; institution; 1800-talet; park- och trädgårdsutveckling; bildningsideal; Lund; järnväg; universitet; skola;

  Abstract : Parkmiljöer anlagda under 1800-talet som finns kvar idag har ofta en särpräglad karaktär, som inte sällan skiljer sig från de som anläggs idag, både med avseende på utformning och storlek. Vad beror den särskilda karaktären på som utmärker dessa äldre miljöer? 1800-talet var ett händelserikt århundrade, och mycket hände under det seklet som påverkade människors sätt att leva. READ MORE

 3. 3. Halvslutna rum : ett idéförslag för kvarteret Kandidaten i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andreas Ädling; [2015]
  Keywords : bostadsgård; etableringskostnad; gestaltning; skötselkostnad; underhåll; Uppsala;

  Abstract : Bostadsgården är vår närmaste koppling till naturen, det är en plats för avkoppling och en plats där vi umgås med grannar och vänner. Dess utseende och utformning är ofta det första intrycket man får av ett bostadsområde, något som kan vara avgörande för att locka till sig nya hyresgäster och även för att uppmuntra boende till att använda sin utemiljö. READ MORE

 4. 4. Break Barriers-Link Hyllie,Kroksbäck and Holma

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Author : Jia Shao; [2011]
  Keywords : edge city; physical barries; regional integration;

  Abstract : Charles Dickens, “There were a hundred thousand shapes and substances of incompleteness, wildly mingled out of their places, upside down, burrowing in the earth, aspiring in the earth, moldering in the water, and unintelligible as in any dream”. It is thought to be the “best one-sentence description of Edge City extant” by Joel Garreau. READ MORE

 5. 5. Entré Uppsala : gestaltning av en trafikplats

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Abrahamsson; Helena Lindqvist; [2011]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; design; trafik; trafikplats; trafikmiljö; traffic; interchange; cirkulationsplats; entré; entrance; identitet; landmärke; stad; landsbygd; Uppsala; Gnista; rondell; sidoområde;

  Abstract : Ett första intryck är viktigt i alla sammanhang. Det är det första intrycket som påverkar ens kommande uppfattningar. Att ge människor ett bra välkomnande är viktigt, inte minst för en stad. Genom ett bra välkomnande kan man skapa goda förutsättningar till att folk får en god inställning för den plats man kommit till. READ MORE