Essays about: "fisk"

Showing result 1 - 5 of 110 essays containing the word fisk.

 1. 1. Havet hör bygden till : kustnära fiske och gastronomi på Österlen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Vesterberg; [2019]
  Keywords : kustnära fiske; sense of place; place identity; gastronomi; meroir;

  Abstract : Fisket har fram tills nyligen varit en viktig näring på Österlen och området är fortfarande präglat av en kustbygdsidentitet som det kustnära fisket varit delaktigt i att konstruera. Österlen är idag välkänt för sina många restauranger med gastronomiskt anseende vilka ofta har ett stort fokus på lokalproducerade råvaror. READ MORE

 2. 2. Hur djurskyddet skiljer sig mellan odlad och vildfångad fisk vid avlivning : svensk lagstiftning, ASC, MSC & KRAV

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Axelsson; [2018]
  Keywords : ekologisk; akvakultur; lagstiftning; fiskslakt; välfärd; vildfångad fisk; fiskemetoder; bedövning;

  Abstract : I have investigated what the Swedish legislation for farmed and wild caught fish have in common and what the differences are, also if the private standards ASC, MSC and KRAV have any additional rules that imply animal welfare in the slaughter/killing-process. The results show that there is only one similarity in the Swedish legislation between farmed and wild caught fish in the slaughter/killing-process. READ MORE

 3. 3. Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat? : en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ida Escudero Saukko; [2018]
  Keywords : medvetet ätande; ätbeteende; mobil applikation; nutritionsstatus; livsmedelskonsumtion;

  Abstract : Mindful eating handlar om att medvetandegöra relationen till maten, ätandet och kroppen genom inkludering av alla sinnen, igenkänning av vanor och medvetenhet om hunger och mättnad. Konceptet har använts framgångsrikt för ökat medvetet ätande i flera studier. READ MORE

 4. 4. Ice cover and spatial distribution of trout (Salmo trutta) in a small stream

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Teemu Collin; [2018]
  Keywords : Salmo trutta; spatial distribution; effect of ice-cover; ice-cover; Öring; rumsliga utbredning; Salmo trutta; istäcke;

  Abstract : Winter has been generally considered as a bottleneck period for salmonid populations, but recent studies show it might be more context related. The purpose of this study was to examine how surface ice changes spatial distribution of juvenile one-year-old brown trout in a small boreal stream. READ MORE

 5. 5. De största hoten mot havssköldpaddornas överlevnad och möjliga lösningar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Nikitta Afonso; [2018]
  Keywords : havssköldpadda; hot; bifångst; plastavfall; klimatförändringar;

  Abstract : I dagens läge möter havssköldpaddan många hot på sin väg genom livet. Som för många arter börjar prövningen direkt efter födseln. För de marina sköldpaddorna är dock många av dessa prövningar orsakade av människan. READ MORE