Essays about: "fisk"

Showing result 1 - 5 of 118 essays containing the word fisk.

 1. 1. Havet hör bygden till : kustnära fiske och gastronomi på Österlen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Vesterberg; [2019]
  Keywords : kustnära fiske; sense of place; place identity; gastronomi; meroir;

  Abstract : Fisket har fram tills nyligen varit en viktig näring på Österlen och området är fortfarande präglat av en kustbygdsidentitet som det kustnära fisket varit delaktigt i att konstruera. Österlen är idag välkänt för sina många restauranger med gastronomiskt anseende vilka ofta har ett stort fokus på lokalproducerade råvaror. READ MORE

 2. 2. Hur plast påverkar valar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecka Clern; [2019]
  Keywords : makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Abstract : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. READ MORE

 3. 3. Exogena östrogeners påverkan på fisk

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Angelica Johansson; [2019]
  Keywords : östrogen; fisk; vitellogenin; beteende; intersex;

  Abstract : Fiskars proteiner är snarlika människans vilket gör att de i många fall kan påverkas av samma ämnen som oss. Hormonpreparat, naturliga östrogener och östrogena nedbrytningsprodukter passerar genom reningsverken och hamnar slutligen i vattenmiljön där fiskar exponeras för ämnena. READ MORE

 4. 4. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Xiaoqing Cui; [2019]
  Keywords : aquaculture; rainbow trout; Baltic blue mussel; black solider fly larvae; digestibility; protein; fishmeal replacement;

  Abstract : A feeding trial was conducted for 9 weeks to test the growth performance, nutrient retention and digestibility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in order to assess the potential of Baltic blue mussel meal (Mytilus edulis L) and black solider fly larvae (Hermetia illucens) meal as protein sources. The dietary treatments consisted of one control diet based on high quality fishmeal, one control diet based on pea protein concentrate for testing dietary palatability and two fishmeal-free experimental diets where approximately 20% of the crude protein from the fishmeal was replaced with the protein from either de-shelled blue mussel meal or larvae meal on a dry matter basis. READ MORE

 5. 5. Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecca Runesson; [2019]
  Keywords : Anisakis; fisk; förekomst; epidemiologi; riskfaktorer;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka prevalensen av Anisakis spp. hos fiskar i olika vatten och hav samt vad som kan orsaka dess förekomst. Anisakis spp. är ett globalt spritt släkte av nematoder som i olika stadier i livscykeln infekterar en rad arter av zooplankton, fiskar och valar. READ MORE