Essays about: "fjäderfä"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the word fjäderfä.

 1. 1. Värmetak för vila hos slaktkycklingar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Fredriksson; [2019]
  Keywords : slaktkyckling; fjäderfä; vila; värmetak; varmt tak; kallt tak; temperatur;

  Abstract : Inom dagens svenska slaktkycklingproduktion hålls kycklingarna ofta i mycket stora grupper som kan bestå av upp till 100 000 individer på samma yta och utmaningarna för kycklingarna är många. Djurdensiteten kan uppgå till 36 kg/m2 golvyta och stallet var ljust i omkring 18timmar i sträck med endast 6 mörka timmar per dygn. READ MORE

 2. 2. Fluralaner : – en säker substans med hög effektivitet?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sanna Nilsson; [2018]
  Keywords : Isoxazoliner; fluralaner; Bravecto; Exzolt; säkerhet;

  Abstract : Fluralaner är en ny ektoparasiticid som tillhör substansgruppen isoxazoliner och introducerades på marknaden 2014 av MSD Animal Health. För närvarande finns det bara två veterinärmedicinska läkemedel på marknaden som innehåller fluralaner, vilka är Bravecto™ och Exzolt™. READ MORE

 3. 3. Förekomst av specifika bakterier i färskfoder innehållande produkter från fjäderfä åt hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lovisa Staaf Hästö; [2018]
  Keywords : färskfoder; BARF; Salmonella; Campylobacter; Enterobacteriaceae; Clostridium perfringens;

  Abstract : Färskfoder och BARF ”ben och rå föda” har utvecklats till att bli ett allt mer populärt utfodringsalternativ för hundar. Dess användning är dock även associerad med viss debatt då icke värmebehandlade köttprodukter kan vara förenade med en ökad förekomst av bakterier, jämfört med övriga kommersiella utfodringsalternativ. READ MORE

 4. 4. Insect larvae (Hermetia illucens) as an alternative feed source for laying hens

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Victoria Linder; [2018]
  Keywords : fjäderfä; Hermetia illucens; djurfoder; insektsmjöl;

  Abstract : The European egg industry is dependent on imported soy which contributes to climate change, partly because of deforestation and transport. Therefore, alternative feed sources are needed. The levels of soy used in poultry feed in Sweden are lower than the general levels in Europe. READ MORE

 5. 5. The environmental performance of Swedish food production : an analysis of agri-environmental indicators

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Danira Behaderovic; [2018]
  Keywords : nutrient leaching; nitrogen; phosphorus; greenhouse gases; ammonia; pesticides;

  Abstract : In the European Union 43.5% of the land area is used for agricultural purposes, providing food, feed and fiber for the population, but also causing detrimental environmental impact. READ MORE