Essays about: "fjällbjörk"

Found 4 essays containing the word fjällbjörk.

 1. 1. Fjällvärlden i Sverige enligt NILS : miljöövervakningsdata från fältinventering och flygbildstolkning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Nils Karinen; [2016]
  Keywords : trädgränsen; topografi; fjällbjörk; klimat;

  Abstract : NILS står för Nationella Inventeringen av Landskapet i Sverige. Programmet, som finansieras av naturvårdsverket omfattar hela Sverige och övervakar biologisk mångfald och påverkan på landskapet av markanvändning och andra förändringar. Här ingår Sveriges fjällvärld, som i många avseenden är en speciell region. READ MORE

 2. 2. Defining phenology events with digital repeat photography

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Johannes Jonsson; [2012]
  Keywords : geography; physical geography; digital repeat photography; phenology; mountain birch; geografi; naturgeografi; fenologi; fjällbjörk; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Phenology is the study of the timing of natural events such as leaf-out, bud burst and senescence relative to climate change. It is important to understand how the climate change will affect the timing of these events as it in turn affects the carbon-, nutrient- and the hydrological cycles. READ MORE

 3. 3. Increase of tree abundance between 1960 and 2009 in the treeline of Luongastunturi in the northern Swedish Scandes : change detection based on aerial photographs

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Oskar Löfgren; [2011]
  Keywords : geography; physical geography; treeline dynamics; mountain birch; aerial photo interpretation; geografi; naturgeografi; trädgränsen; fjällbjörk; flygbildstolkning; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Aerial photo interpretation shows a recent densification of trees has been occurring between 1960 and 2009 in the mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) forest of the treeline ecotone in northern Swedish mountains. READ MORE

 4. 4. BVOC emissions from a subarctic mountain birch : analysis of short term chamber measurements

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Erik Ahlberg; [2011]
  Keywords : fjällbjörk; flyktiga kolföreningar; geografi; naturgeografi; BVOC; mountain birch; volatile organic compounds; physical geography; geography; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Flyktiga organiska föreningar som släpps ut från växter (BVOC- Biogenic volatile organic compounds) kan ha en stor påverkan på atmosfärisk kemi genom reaktioner som leder till ökad eller minskad ozonproduktion, och genom att de kan vara ett förstadium till aerosoler. De vanligaste flyktiga organiska föreningarna är isopren (2-metyl, 1,3-butadien) och dess derivat, terpener och terpenoider (isoprenoider). READ MORE