Essays about: "fjärrkylanaät"

Found 1 essay containing the word fjärrkylanaät.

  1. 1. Energy Losses Study on District Cooling Pipes : Steady-state Modeling and Simulation

    University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Author : Marius Alexandru Calance; [2014]
    Keywords : district cooling; cooling loss; energy loss; district energy; FEM; cooling networks; distribution system; distributionsförluster; fjärrenergisystem; förluster; fjärrkylasystem; fjärrkylanaät; fjärrkyla; FEM;

    Abstract : Distributionsförluster är en viktig faktor i fjärrenergisystem. Genom att optimera förluster i sådana system, kan både ekonomiska och miljömässiga aspekter uppfyllas. Tyvärr finns det ringa information om rörförluster i fjärrkylasystem. READ MORE