Essays about: "floating row cover"

Found 1 essay containing the words floating row cover.

  1. 1. Kulturtäckning med fiberväv och dess inverkan på temperatur och luftfuktighet

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Fredrik Ljungberg; Johan Svensson; [2014]
    Keywords : fiberduk; temperatur; luftfuktighet; tjocklek; odlingsväv; väv; floating row cover; fiberväv;

    Abstract : Målet med försöken har varit att ta reda på om det finns en skillnad mellan olika fibervävar och deras effekt på temperatur, luftfuktighet och klimatet under fibervävarna. Försöken är tänkt att utgå från de förhållanden som finns i kulturodlingar av färskpotatis och jordgubbar för att se vilken effekt fibervävarna har på dessa kulturer. READ MORE