Essays about: "flyktiga organiska substanser"

Found 2 essays containing the words flyktiga organiska substanser.

 1. 1. Växt-växtbaserad kommunikation : hur sortblandningar påverkade tillväxten hos vårkorn

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Alexander Pettersson; [2021]
  Keywords : allelobios; allelopati; flyktiga organiska substanser; vårkorn;

  Abstract : Växter utgör grunden för många ekosystem och näringskedjor. Som platsbundna organismer behöver växter kunna anpassa sig efter de rådande förutsättningarna kring växtplatsen. Växter anpassar sig inte bara efter abiotiska faktorer, utan även stress från skadegörare och andra växter spelar en stor roll för en växtens överlevnad. READ MORE

 2. 2. Health Risks of VOCs and Aldehydes in Indoor Air : A Case Study of Three Beauty Salons and a Gym

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Danielle Ydstål; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : People tend to spend more and more time indoors, constantly breathing indoor air. In indoor air there is a mixture of chemicals from both the outdoor air, which is let in through the ventilation systems, and from the materials and products that are used indoors. READ MORE