Essays about: "focal animal sampling"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words focal animal sampling.

 1. 1. Difference in health and behaviour between two different pig line crosses

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Jessica Vahlberg; [2019]
  Keywords : Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; social interactions; behaviour; health;

  Abstract : The most common housing system within the European Union for gestating sows and gilts have for many years been individual stalls while Sweden on the contrary has a long history, since the end of the 1980s, of group housing. The switch of breeding material in the beginning of the 2000ies in Sweden resulted in the end of breeding of the Swedish Yorkshire (SY), and instead the Dutch Yorkshire (ZY) was introduced to Swedish pig producers. READ MORE

 2. 2. The impact of food enrichment on the behaviour of turtles in captivity : An observational study of McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Erika Johansson; [2017]
  Keywords : Chelodina mccordi; food enrichment; Mauremys annamensis; reptile behaviour; turtle; welfare; foderberikning; beteende hos reptiler; sköldpadda; välfärd;

  Abstract : McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis) are two critically endangered species of fresh water turtles originating from Asia. The aim of this study was to evaluate how the two species of aquatic turtles responded to food enrichment, if feed enrichment could reduce the stereotypic behaviour displayed by the McCord’s Snake-necked turtles and if behavioural signs associated to good welfare increased in response to food enrichment. READ MORE

 3. 3. Grooming behaviour in the Red-tailed guenon

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : David Jonsved; [2015]
  Keywords : Cercopithecus ascanius; red-tailed monkey; guenon; social behaviour; grooming; lactating;

  Abstract : The behaviour of the red-tailed guenon (Cercopithecus ascanius) was studied over the course of nine days in the Sabaringo forest surrounding Kichwa Tembo Tented Camp near the Masai Mara National Reserve, Kenya. A focal animal instantaneous sampling method with a one minute interval was used to record the behaviours of the monkeys for approximately 12 hours a day, the day being divided into six shifts á two hours. READ MORE

 4. 4. Födorutiner och aktivitetsmönster - hur utfodringsscheman påverkar beteendet för vargar (Canis lupus) i fångenskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linn Larsson; [2015]
  Keywords : wolf; canis lupus; foraging; time budget; feeding pattern; varg; ätbeteende; aktivitetsmönster;

  Abstract : Vargen (Canis lupus) är ett opportunistiskt flexibelt rovdjur vars huvudsakliga födokälla är andra däggdjur såsom älg (Alces alces). Den vilda vargen är anpassad till en så kallad ”feast-or-famine” diet, det vill säga, ett födosöksmönster där vargen kan överleva långa perioder på ett lågt födointag, men även äta stora mängder föda under kort tid. READ MORE

 5. 5. Interaktionsbeteenden hos vårtsvin (Phacochoerus africanus) mot människor i Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Forslind; [2015]
  Keywords : warthog; vårtsvin; interactions; behaviour; Kenya; interaktioner; beteende; Phacochoerus africanus;

  Abstract : Vårtsvin (Phacochoerus africanus) har en komplex beteenderepertoar. De vuxna individerna lever naturligt i matriarkala grupper och populationens dynamik påverkas av mänskliga aktiviteter. Vårtsvin kommer i kontakt med människor eftersom de föredrar mark som har blivit påverkad av människor, exempelvis gräsmattor eller rancher. READ MORE