Essays about: "foderrestriktioner"

Found 1 essay containing the word foderrestriktioner.

  1. 1. Föräldradjur inom slaktkycklingindustrin : välfärdsproblem och försök till åtgärder

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Madeleine Bichel; [2016]
    Keywords : broiler; slaktkyckling; föräldradjur; välfärdsproblem; foderrestriktioner; feed restrictions; broiler breeders; welfare problems;

    Abstract : Dagens slaktkycklingindustri har medfört flera välfärdsproblem för de avelsfåglar (föräldradjuren) som används för att producera slaktkycklingar och detta arbete syftar till att ge en överblick över dessa välfärdsproblem samt redogöra för eventuella försök till åtgärder som gjorts. De mest uppmärksammade problemen handlar om foderrestriktioner samt aggressiva beteenden vid parning. READ MORE