Essays about: "folkhälsa"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the word folkhälsa.

 1. 1. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alma-Lena Slipac; Saga Thornberg; [2019]
  Keywords : vardagsrörlighet; fysisk aktivitet; folkhälsa; offentliga miljöer; parkmiljö; landskapsarkitektur; gestaltningsverktyg;

  Abstract : Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. READ MORE

 2. 2. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Dahl; [2018]
  Keywords : orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Abstract : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). READ MORE

 3. 3. Comparison of centralized anddecentralized ventilation in amultifamily building in Stockholm : An LCA-study

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Sara Lindvall; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Construction companies in Sweden has to comply with regulations forboth indoor environment and energy performance in multifamily buildings,and they also face a growing demand for certified green buildings.In order to lower the energy demand, all potential energy savings areof interest. READ MORE

 4. 4. Tracing Cyclic Impact of Boom and Recession Periods Correlated to Health Care Markers : A quantitative analysis of healthcare utilization related to economic boom and bust

  University essay from

  Author : Erik Johan Thorén; [2018]
  Keywords : health; healthcare; boom; bust; economics; hälsa; folkhälsa; folkhälsomarkörer; konjunkturcykel; nationalekonomi;

  Abstract : At the core of this research is the question is: Is recession good for your health? The purpose of the research served to form a theoretical framework to support the concept that recession is not good for one’s health, but in fact creates a trend where individuals need health care more than in boom periods. There is also the concern that due to economic downturn even in Nordic nations, citizens do not receive health care out of concern for the expense or detriment to employment. READ MORE

 5. 5. Fysisk aktivitet i stadsmiljö : en studie av förutsättningar för fysisk aktivitet i Uppsalas stadskärna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Fahlgren Brodin; [2018]
  Keywords : aktiv transport; fysisk aktivitet; stadsmiljö; träning; Uppsala;

  Abstract : Dagens städer byggs allt tätare och många exploateringsområden i storstäderna saknar helt områden för fysisk aktivitet. Samtidigt är försämrad folkhälsa ett växande problem och det är av stor relevans att planera för ett aktivt samhälle. READ MORE