Essays about: "food related thesis"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the words food related thesis.

 1. 1. A User Centred Approach To Sustainable Development : How UX as means to develop a tool to reduce everyday stress and promote a sustainable lifestyle.

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Fanny Gylling; [2019]
  Keywords : user experience; UX; Sustainable development;

  Abstract : How can user experience as means support people in their struggle to keep up with their stressful life. This thesis cover how user experience can be used as method to develop a application that in short term reduce everyday stress, and in long term support a sustainable development. READ MORE

 2. 2. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sanna Gustafsson; [2019]
  Keywords : kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Abstract : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. READ MORE

 3. 3. Preoperativ fasta hos hund med avsikt att minimera risken för gastroesofageal reflux : en enkätstudie om rutiner på svenska djursjukhus

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Madelene Karlsson; Rebecca Ståhlberg; [2019]
  Keywords : fasta; hundar; gastroesofageal reflux; preoperativ; djuromvårdnad; riktlinjer;

  Abstract : Preoperativ fasta anses vara en del av patientsäkerheten. Den huvudsakliga anledningen till preoperativ fasta är att minska volymen av magsäcksinnehållet och dess surhetsgrad och därmed reducera risken för gastroesofageal reflux (GER) samt aspiration av magsäcksinnehåll. READ MORE

 4. 4. Four Years of Conflict: Analysis of the Violence and the Humanitarian Response in Yemen

  University essay from

  Author : Wiebke Hess; [2019]
  Keywords : Yemen; Violence; Galtung’s Triangle of Violence; Structural Violence; Direct Violence; Humanitarian Response; 2019 Yemen Humanitarian Response Plan YHRP ; Humanitarian Principles; Neutrality;

  Abstract : Due to the ongoing conflict between the Houthi rebels and the Yemeni government supported by a Saudi-led coalition of nine countries, the civilians in the country have already been exposed to violence for four years. According to the European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), the current situation in Yemen is the world’s worst humanitarian crisis. READ MORE

 5. 5. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gabriella Croneborg; [2019]
  Keywords : agrar planering; beredskapsplanering; fysisk planering; jordbruk; livsmedelsberedskap; resiliens; självförsörjning;

  Abstract : Detta arbete behandlar beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning. I arbetet diskuteras Sveriges självförsörjningsgrad och hur det svenska lantbruket och Sveriges markanvändning bör ändras för att kunna upprätthålla primärproduktionen under en eventuell avskärmning från omvärlden i händelse av kris eller krig. READ MORE