Essays about: "force measurements"

Showing result 1 - 5 of 144 essays containing the words force measurements.

 1. 1. Experimental acceleration Measurements and Finite Elements Modeling

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Author : Ibrahim Alnimairi; Salim Arrabi; [2021]
  Keywords : signal processing. PSD; mode shapes; Mdof; Sdof; PSDT-SVD; finite element modelling;

  Abstract : Heavy crushing machines under their production shifts, creates various levels of vibration, noise and dynamic forces which can be transferred to other parts of the industrial unit. Such kind of factors applies continuous forces on machine parts which can cause gradual fatigue, creep and eventually failure of machine. READ MORE

 2. 2. Corrosion protection of aluminum coated with a polymer matrix in presence and absence of conductive polymer

  University essay from KTH/Ytbehandlingsteknik

  Author : Mohamed Hassan Abdi; [2021]
  Keywords : Corrosion protection; Barrier coating; Conductive polymer; Electrochemical impedance spectroscopy; Atomic force microscopy; Korrosionsskydd; Barriär beläggning; Ledande polymer; Elektrokemisk impedans spektroskopi; Atomkraftmikroskopi;

  Abstract : Aluminium och aluminiumlegeringar har ganska bra korrosionsbeständighet, men dessa material kan fortfarande korrodera. Metallkorrosion är aldrig önskvärt och det kan leda till katastrofala resultat i olika branscher och applikationer. READ MORE

 3. 3. UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elsa Alkelin; [2021]
  Keywords : UCII; Cartrophen vet.; osteoartrit; hund; tryckmätningsmatta; hälta; CMI; CBPI; HCPI; kosttillskott; smärta;

  Abstract : Osteoartrit (OA) är en utbredd sjukdom hos hund som affekterar drygt en femtedel av hela populationen. Sjukdomen är kronisk och självdrivande, där fokus inom dagens veterinärmedicin ligger på smärtlindring och där det är möjligt kirurgiskt åtgärda eventuellt primär bakomliggande leddefekt. READ MORE

 4. 4. Dynamic Torque Modeling of a Wet Lamella Clutch Pack

  University essay from Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Author : Jacob Wallersköld; Johan Appelros; [2021]
  Keywords : wet lamella clutch; friction modeling; torque modeling; torque accuracy; force measurements; system identification; grey-box modeling; Technology and Engineering;

  Abstract : Wet lamella clutches are used in the automotive industry to enable all-wheel drive and thereby increase acceleration, handling and safety of cars. The clutches work by transmitting torque from an incoming- to an outgoing shaft through a series of lamella - steel-disc friction surfaces (lamella pack), lubricated by an oil. READ MORE

 5. 5. An investigation of the interactions between clay nanoplatelets in the presence of monovalent and divalent salts, as well as cationic peptides utilising atomistic molecular dynamics

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Mona Koder Hamid; [2020]
  Keywords : clay; molecular dynamics simulations; physical chemistry; fysikalisk kemi; theoretical chemistry; teoretisk kemi; Chemistry;

  Abstract : Clays are negatively charged nanoplatelets with a layered silicate structure. It has been observed from small angle X-ray scattering measurements, and coarse-grained molecular dynamics simulations (CG-MD) that clay nanoplatelets are able to form stacks, known as tactoids, in the presence of divalent or multivalent counterions [8, 5]. READ MORE