Essays about: "forced oscillation techniques"

Found 2 essays containing the words forced oscillation techniques.

 1. 1. Development of a Flight Dynamics Modelof a Flying Wing Configuration

  University essay from KTH/Aerodynamik

  Author : Jacopo Tonti; [2014]
  Keywords : Aerodynamic Modelization; System Identification; Stability Control; Linear;

  Abstract : The subject of UCAV design is an important topic nowadays and many countries havetheir own programmes. An international group, under the initiative of the NATO RTOAVT-201 Task group, titled “Extended Assessment of Reliable Stability & Control PredictionMethods for NATO Air Vehicles”, is currently performing intensive analysis ona generic UCAV configuration, named SACCON. READ MORE

 2. 2. Trakealkollaps hos shetlandsponnyer : effekt på prestation och lungfunktion

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Svonni; [2011]
  Keywords : häst; trakealkollaps; lungfunktion; arbetsintolerans; forced oscillation techniques;

  Abstract : Trakealkollaps är relativt ovanligt förekommande hos hästar men är något vanligare hos småvuxna ponnyraser. Sjukdomen har ett progressivt förlopp och är ofta långt framskriden innan respirationssymtom som missljud, hosta och dyspné uppkommer. READ MORE