Essays about: "forest conservation"

Showing result 1 - 5 of 271 essays containing the words forest conservation.

 1. 1. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Johanna Schroeder; [2018]
  Keywords : entita; mindre hackspett; taggbock; bokblombock; GIS; habitatmodell;

  Abstract : Det intensiva brukandet av svenska skogar har inneburit att många arter missgynnats och hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogslandskapet. Sverige har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och ett verktyg i detta arbete är att jobba med grön infrastruktur. READ MORE

 2. 2. Is there a win for conservation, livelihoods and governance? : the implications of Broussonetia papyrifera as an ecological resource substitute: a field study in Uganda

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Yasmin Stoderegger; [2018]
  Keywords : biodiversity; Broussonetia papyrifera; Mabira Central Forest Reserve; forest regeneration; community involvement; resource substitution;

  Abstract : Wood extraction and invasive species are commonly perceived as harmful for ecosystem services and detrimental for conservation efforts. However, they can also be beneficial for forests as well as for local communities. Interactions among economic, institutional and ecological factors may in some cases turn these impacts on their head. READ MORE

 3. 3. Addressing the Knowledge – Practice Gap of Ecosystem Service Valuations: Understanding the Barriers to Building Social-Ecological Resilience in Kalimantan, Indonesia

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Wolfgang Haider; [2018]
  Keywords : Ecosystem Service Valuation; Land-use decision-making; Knowledge-practice gap Resilience; Social-Ecological Systems; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Knowledge acquired through ecosystem service valuations can provide valuable information to stakeholders making land-use decisions. Effective use of ecosystem service valuation knowledge with a cost-benefit analysis can create resilient social-ecological systems. READ MORE

 4. 4. Deltagande planering vid tätorsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Agnieszka Björk; [2018]
  Keywords : hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Abstract : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. READ MORE

 5. 5. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Dahl; [2018]
  Keywords : orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Abstract : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). READ MORE