Essays about: "forest fire effects"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words forest fire effects.

 1. 1. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Isak Vahlström; [2019]
  Keywords : biodiversity; community composition; natural disturbance; forest fire; polyporous fungi; ; wood-decaying fungi;

  Abstract : Wildfire is a natural disturbance that creates large amounts dead wood and contribute to a landscape of different successional stages, important for biodiversity. The number of wildfires have declined in boreal Fennoscandia due to effective fire suppression. READ MORE

 2. 2. Fire effects in a landscape of fear : food availability and perceived predation risk as potential determinants of patch utilization by herbivore prey

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Kymmell; [2019]
  Keywords : landscape of fear; forest fire effects; herbivore prey; camera trapping;

  Abstract : Context: A major effect of climatic change is the global increase in forest fires, which potentially creates an increase in food availability for herbivorous species. Also vegetation density and the numbers of tree logs increase in burned sites, and this is thought to influence the perceived risk of herbivore prey species, which affects their anti‐predator behaviour and thereby the patch utilization. READ MORE

 3. 3. Brandhårdhetens påverkan på knäckesjukans omfattning på brandfältet i Sala

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Sundström; [2018]
  Keywords : brandhårdhet; knäckesjuka; asp; Salabrännan; viltbete; fire severity; Pine twisting rust; aspen; the Sala fire; ungulate browsing;

  Abstract : Knäckesjuka (Melampsora pinitorqua) är en skoglig skadegörare som orsakar skador på ung tall (Pinus sylvestris). Svampen värdeväxlar mellan asp (Populus tremula) och tall för att fullborda sin livscykel. Tidigare studier visar en tydlig korrelation mellan hård brandhårdhet och kraftig lövetablering efter brand. READ MORE

 4. 4. Glödbrandens effekter på trädrötter : ett modellförsök

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Bertholdsson; Sanna-Maja Breiman Wistbacka; [2018]
  Keywords : glödbrand; torv; rotpåverkan; fuktkvot; torrvikt;

  Abstract : Skogsbrand var tidigare ett allmänt inslag i de svenska skogarna och idag används elden i naturvårdsarbetet. För att förstå dess effekter på trädmortalitet har ett flertal studier genomförts där man har tittat på trädens försvar mot brand. READ MORE

 5. 5. Effects of climate warming on the performance of three boreal tree seedling species in interaction with moss cover and fire history

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Maria-Theresa Jessen; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Forest regeneration in the form of successful seedling establishment is a key factor for the persistence of a healthy forest ecosystem. Tree seedlings grow in a complex environment shaped by over- and understory and competition for light, nutrients and water. READ MORE