Essays about: "forest management"

Showing result 1 - 5 of 1660 essays containing the words forest management.

 1. 1. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Keywords : underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Abstract : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. READ MORE

 2. 2. Högsta kustlinjens betydelse för markanvändningen i nordvästra Västmanland

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jimmy Olsson; [2020]
  Keywords : inlandsis; avsmältning; glaciation;

  Abstract : Istider och värmetider har växlat fram och tillbaka de senaste 2 – 3 miljoner åren. För ca 70 000 år sedan inleddes den senaste istiden och den nådde sitt slut för ca 8 500 år sedan. READ MORE

 3. 3. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2020]
  Keywords : shinrin-yoku; grönska; natur; hälsa; rörelseförmåga; rekreation; återhämtning; naturterapi; skogsterapi; skogsvandring;

  Abstract : Med dagens teknikfokuserade och urbaniserade samhälle följer mycket stress och psykisk ohälsa. Personer med olika former av funktionsnedsättning mår dåligt i högre grad än resterande befolkning. Dessutom ökar antalet personer med funktionsnedsättning bland annat på grund av stigande ålder på befolkningen. READ MORE

 4. 4. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE

 5. 5. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mikaela Karlsson; Kristina Sjögren; [2020]
  Keywords : Sofiero slottsträdgård; historiska trädgårdar; biologisk mångfald; manor garden; biodiversity; historical garden;

  Abstract : ”Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Arbetet behandlar Sofieros historia, historiska värden på platsen, samt hur dessa värden har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. READ MORE