Essays about: "forest owner association"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the words forest owner association.

 1. 1. Lojalitet och engagemang för skogsägareföreningen i en ny tid : en fallstudie om medlemmar i Norra Skogsägarna

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Andreas Ekegren Hällgren; Ludvig Essebro; [2018]
  Keywords : behov; lojalitet; relationsmarknadsföring; skogsägareförening; tjänstelogik; värdeskapande; forest owner association; infringement needs; investment theory; loyalty; relationship marketing; ownership; service dominant logic; value;

  Abstract : Skogsägarföreningarna har en lång historia av att arbeta för skogsägarnas intressen. Genom att bidra till att skogsägarna får bra betalt för sitt virke har skogsägarnas situation förbättrats. Med tiden har skogsägarna blivit mer diversifierade. READ MORE

 2. 2. Kontrolltaxering med stöd av drönare hos Norra Skogsägarna

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Oscar Jakobsson; [2017]
  Keywords : fotogrammetri; UAV; inventering; inventeringsdesign;

  Abstract : Varje år framställer Norra Skogsägarna ett stort antal skogsbruksplaner som måste uppfylla bestämda kvalitetskrav. Målet med studien är att med stöd av en drönare monterad med kamera utveckla kvalitetssäkringen av de skogsbruksplaner Norra Skogsägarna framställer. READ MORE

 3. 3. Enkätundersökning om skogsskador och hjortvilt

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Mari Bender; [2017]
  Keywords : viltfoder; skogsbruksåtgärd; skogsägare;

  Abstract : One of the most challenging problem in the Swedish forestry is damages caused by wild deer. The damages result in great consequences, not only economical due to quality and production loss, they also effect the biodiversity in the forest. The main principle in Swedish forestry is that damages should be avoided. READ MORE

 4. 4. Förekomst av dubbeltopp i två odlingsmaterial av gran i södra Sverige

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Markus Gusthalin; [2017]
  Keywords : Picea abies; dubbeltopp; prolepsis; förädling; plantering;

  Abstract : Ett på senare tid uppmärksammat problem i unga bestånd planterade med gran (Picea abies) är att träden utvecklar fler än ett toppskott - en så kallad dubbeltopp. En farhåga som förts fram är att nya genetiska material på marknaden lättare drabbas av klimatskador på toppknoppar och toppskott, och följaktligen bildar nya konkurrerande toppskott. READ MORE

 5. 5. Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Sandra Abrahamsson; [2016]
  Keywords : Inspektor; Kvalitativ; Medlem; Medlemskap; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Privatskogsägare; Skogsägarförening; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring; Utbo; Åbo;

  Abstract : Skogsindustrin utgör en viktig del i Sveriges samhällsekonomi, den skapar arbetstillfällen och bidrar positivt till landets handelsbalans. För att hålla industrin rullande krävs ett kontinuerligt inflöde av råvara. READ MORE