Essays about: "forest owners"

Showing result 1 - 5 of 328 essays containing the words forest owners.

 1. 1. Our Valuable Nature : Making the forest a common concern to guide rural development in Norrland

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Johanna Lindström; [2019]
  Keywords : Rural; Norrland; Forest; Biosphere Reserve; Forest Research; Architecture;

  Abstract : In Norrland, forests make up the biggest area of land, where different activities and actors exist in the same locations. Conflicts arise when different actors and agendas clash, making it hard to have a sustainable co-existence in the forest. READ MORE

 2. 2. Simulating changes in Swedish wood supply from increased forest certification : An area-based matrix model approach using National Forest Inventory data and EFDM software

  University essay from Umeå universitet/Nationalekonomi

  Author : Filip Högvall; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The first law regarding the protection of Swedish forests was implemented in 1903 and the scope has only ever increased since then. By the 1990s a new method of forest protection was founded in the form of FSC and later also PEFC certification programs. READ MORE

 3. 3. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Keywords : traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Abstract : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. READ MORE

 4. 4. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Wictorin; [2019]
  Keywords : preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Abstract : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. READ MORE

 5. 5. ÖSI och naturvården : hur hanterades naturvärden när staten kartlade småskogsbrukets skogar?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Britta Asplund; [2019]
  Keywords : Översiktlig skogsinventering; Skogspolitik; Skogsvårdslagen;

  Abstract : At the beginning of the 1970´s the Swedish forestry had developed into a highly mechanized and intensive operation. It received strong criticism for its methods and negative effects on the environment. READ MORE