Essays about: "forester"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word forester.

 1. 1. Planning for Viable Forests with High Biodiversity

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Anja Herdesang; [2018]
  Keywords : Anja Herdesang; Planning for Viable Forests with High Biodiversity; forestry; foresters; forester; biodiversity; ecosystem; forest; sustainability; extinction; speices; refinement; nature; clear-cut; cuts; monocultured; forests; alternative; concervation; enviromental laws; even-aged; continuous; silvicultural; wood products; cost-effectiveness; Protection; timber; pulp; production; forest owners; harvesting; red-listed; violations; protected; effective management; ecosystem responses; disturbance; Cross-disciplinary cooperation; climax and carrying capacity; index; describing the abiotic basic Prerequisites for Biodiversity APB ; guideline; trees connected; wildlife connectivity; continuity; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Cultural Sciences; Law and Political Science;

  Abstract : In recent decades, the rate of extinction of species is increasing due to human use and refinement of nature. This has resulted in a large amount of research throughout the world. Forestry today is mostly based on clear cuts, and many natural forests have been cut down and replaced with monocultured forests. READ MORE

 2. 2. Utbildningens makt över framtida inställningar till jämställdhet : en studie om hur normkritik implementeras i undervisningen på Jägmästarprogrammet vid SLU

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Hanna Bernö; Hanna Kankainen; [2017]
  Keywords : Sveriges lantbruksuniversitet; normer; skoglig kompetens; ojämställdhet;

  Abstract : I underlagsrapporterna till Nationella Skogsprogrammet framgår det att Sverige har höga ambitioner för framtiden inom jämställdhet i skogssektorn. Fokus har länge legat på att rekrytera fler kvinnor till branschen för att få en så bred kompetens som möjligt och därmed öka branschens konkurrenskraft. READ MORE

 3. 3. Power within the exploitation process - A qualitative study of civil servants’ ability to control the development of the built environment in the municipality

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Jenny Becker Olsson; [2017]
  Keywords : Politicians; Civil servants; Exploitation; Municipality; Power; Developers; Upplands-Bro; Social Sciences;

  Abstract : Ett flertal aktörer är involverade i processen att planera och bygga nya urbana områden. I Sverige är det kommunalt planmonopol vilket innebär att kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten. Detaljplaneläggningen definierar förutsättningarna för hur ett nytt område kan byggas. READ MORE

 4. 4. Att möta skogsägare i ett urbaniserat samhälle

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Johan Andersson; [2017]
  Keywords : digitalisering; distansägande; skogstjänstemän;

  Abstract : The purpose with this study in forest management is to analyze the problem of forest owners’ needs of forestry services in an urbanized society. This study has also been conducted to investigate how the foresters should act to meet the different requirements when times change. READ MORE

 5. 5. Rådgivning till distansskogsägare : en marknadsundersökning i Norrlands kustland

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Andersson; Karl Magnusson; [2017]
  Keywords : distans; skogsägare; utbor; åbor; Norra Skogsägarna; enkät; Stockholm; avstånd;

  Abstract : Målet med denna studie är att undersöka begreppet distansskogsägare i en nordlig kontext och hur avstånd till fastigheten, mål och kunskap påverkar skogsägarskapet samt vilka rådgivningstjänster de efterfrågar. Datain-samlingen till studien har skett med kvantitativ postenkät samt digital enkät som skickats ut till 500 distansskogsägare, boende i Norrlands kustland. READ MORE