Essays about: "forestry products"

Showing result 1 - 5 of 158 essays containing the words forestry products.

 1. 1. Managing trees and power relations : analysing power in two tree restoration projects in central Tanzania

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linus Linse; [2023]
  Keywords : nature restoration; power relations; carbon forestry;

  Abstract : Nature restoration and carbon forestry projects in the Global South are considered central tools for climate change mitigation and adaptation. Proponents claim that projects have the potential to deliver win-win solutions, supporting poverty alleviation and local empowerment in addition to environmental benefits and carbon sequestration. READ MORE

 2. 2. Fårull som viltbetesskydd

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Victor Hägg; Carl Lundsgård; [2022]
  Keywords : fårull; betesskador; vilt;

  Abstract : Det svenska skogsbruket har under en tid haft problem med viltbete i ungskogen. Problemet är att när en plantas toppskott betas kan en krök bildas på plantan vilket ger en typ av nedklassning kvalitet längre fram i värdekedjan. Detta leder till en sämre ekonomi för skogsägaren. READ MORE

 3. 3. Mushroom cultivation in Temperate Agroforestry : potential Agroforestry practices, growing methods, and native edible saprophytes to Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Robert Kalenius; [2022]
  Keywords : Circular systems; macrofungi; edible fruitbodies; outdoor mushroom production; waste management; by-product substrates; sustainable agriculture; sustainable forestry;

  Abstract : Traditions of outdoor cultivation of edible fungi in woodland conditions have been practiced in North-East Asia for centuries. This outdoor mushroom production method was exported to North America almost 40 years ago and provides an additional income for small-scale forest farmers, the agroforestry practice closest to woodland conditions. READ MORE

 4. 4. Vad är väl en stig i skogen? : förbättrat beslutsunderlag vid skoglig planering

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Richard Engholm; Victor Göransson; [2022]
  Keywords : Beslutsstödsystem; PlanVis; Planwise; Rekreation; Rekreationsindex; Skoglig planering; Stigar;

  Abstract : Skog, som täcker 69% av Sveriges landareal, är en viktig resurs för människor. Skogen tillhandahåller både trädbaserad råvara och erbjuder sociala värden för rekreation. En av de vanligaste fritidsaktiviteterna för svenskar är att röra sig i skog och mark. Rekreation i skogliga miljöer minskar stress och främjar den mentala hälsan. READ MORE

 5. 5. Kan brand minska älgbetesskadorna? : En studie om älgbetesskador på tall

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Paula Israelsson; [2022]
  Keywords : Alces alces; Pinus sylvestris; Älgbetesskador; Skogsbrand; Sverige; Finland; Moose grazing damage; Sweden; Forest fire;

  Abstract : Skogsindustrin är viktig för den svenska handelsbalansen. Sverige är en världsledande exportör av massa, papper och sågade trävaror. Sverige var världens femte största exportör av massa, papper och trävaror, med Finland därefter på en sjätteplats på listan. READ MORE