Essays about: "forestry residues"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words forestry residues.

 1. 1. Fields of Dreams: Scenarios to Produce Selected Biomass and Renewable Jet Fuels that Fulfill European Union Sustainability Criteria

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Torry van Slyke; [2019]
  Keywords : aviation biofuel; Camelina sativa; forestry residues; land use change; Renewable Energy Directive; sustainable development;

  Abstract : Aviation greenhouse gas (GHG) emissions have risen faster than any other transport sector to double between 1990 and 2005. Such emissions from aviation could increase another 700 percent globally, and at least 150 percent in the European Union (EU), by 2050 due to continuously increasing consumer demand. READ MORE

 2. 2. Influence of logging residues on MeHg accumulation in soil

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Axel Blomgren; [2018]
  Keywords : Mercury methylation; Forestry; Dissolved organic matter; Soil temperature; Soil water content;

  Abstract : Forestry has been found to increase the accumulation of methyl mercury (MeHg), a highly neurotoxic compound, in forest soils. However, little is known about how forestry influences catchment processes that governs the mercury (Hg) methylation process. READ MORE

 3. 3. Tillämpning av spårlös drivning vid drivningsplanering på Holmen Skog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Sara Nilsson; [2017]
  Keywords : körskador; markfuktighetskarta; traktdirektiv; traktplanering;

  Abstract : Körskador på skogsmark är en möjlig men oönskad bieffekt av skogsbruk. Sedan 2013 har Holmen Skog implementerat sin metod för spårlös drivningsplanering med målsättningen att utföra drivningar så skonsamt som möjligt. Körskador har trots det fortsatt att uppstå. READ MORE

 4. 4. Gasoline‐Ethanol‐Methanol (GEM) Ternary Fuel Blend as an Alternative Passenger Car Fuel in Sweden

  University essay from KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Author : Sebastiaan Nikolas Tsirakos; [2017]
  Keywords : GEM fuel; Biofuels; Sweden; Bioenergy; Methanol; 2nd generation Ethanol; Black Liquor Gasification; Gasoline‐Ethanol‐Methanol GEM ternary blend; Distribution Network Biofuels; E85 Flexible Fuel Vehicles; Forestry Residue Fermentation;

  Abstract : This paper discusses the potential of gasoline, ethanol and methanol ternary blend as an alternative passenger car fuel in Sweden. Sweden has set various targets aimed to reduce its GHG emissions and to increase the share of renewables in the transportation sector. READ MORE

 5. 5. Odlingssubstrat för vednedbrytande matsvampar : hur ostronskivlingens och shiitakens substratpreferenser påverkar vilka organiska restprodukter som lämpas för substrattillverkning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Simon Hannus; [2017]
  Keywords : Lentinula; Pleurotus; svamp; lignocellulosa; restprodukter; odlingssubstrat; enzymer; substrattillverkning; saprotrof;

  Abstract : Sedan tidigt 2000-tal har den globala produktionen för matsvamp varit under stor tillväxt för att förse en växande marknad, vilket har bidragit till att vednedbrytande matsvampar som ostronskivling och shiitake har börjat få allt större erkännande i västvärlden, där champinjon fortfarande dominerar. För inhemsk produktion av matsvamp är svenska svampodlare till stor del beroende av import av odlingssubstrat, vilket är märkligt då förutsättningarna för dess tillverkning även bör finnas i Sverige. READ MORE