Essays about: "formträdgård"

Found 1 essay containing the word formträdgård.

  1. 1. Rosenlunds återfunna formträdgård : bilden av en dold anläggning från 1700-talet

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Malin Edström; Anna Nystedt; [2014]
    Keywords : 1700-tal; formträdgård; herrgård; Rosenlund; historisk undersökning; svensk trädgårdshistoria;

    Abstract : En tidigare bortglömd park intill Rosenlunds herrgård i Jönköping påträffades i samband med en georadarundersökning år 2010. Cirka 70 centimeter under mark synliggjordes strukturen av en formträdgård som antas vara anlagd i samband med att herrgården uppfördes omkring 1790. READ MORE