Essays about: "fosforläckage"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word fosforläckage.

 1. 1. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kajsa Hillberg; [2020]
  Keywords : kantzoner; fosfor; avrinning; pollinerare;

  Abstract : Användningen av skyddszoner är en gammal metod för att förhindra att föroreningar och näringsämnen når vattendrag, sjöar och hav från jordbruksmark. Men dagens effektiviserade jordbruk innebär fler påfrestningar på miljö och klimat. Markanvändningen ska räcka till att både producera mat och uppnå flera ekosystemtjänster. READ MORE

 2. 2. Marktäckande material som åtgärd för minskat fosforläckage från rasthagar för värphöns

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Ebba Hellstrand; [2019]
  Keywords : utehöns; fosforbindningsförmåga; punktbelastning;

  Abstract : Today there is a knowledge gap about phosphorus leakage from free range laying hens, and because of that a pilot project is ongoing since 2016 with scientists at The University of Agricultural Sciences (SLU), Research Institutes of Sweden (RISE) and also advisors in order to investigate the nutrient load from free range laying hens. My thesis have been conducted within this project, and I have chosen to focus on phosphorus leakage. READ MORE

 3. 3. Risk mapping of phosphorus leakage - improved method using a Digital Elevation Model

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Hanna Ekström; [2018]
  Keywords : surface runoff; erosion; phosphorus leakage; agriculture; sinks; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. READ MORE

 4. 4. Strukturkalkningens effekt beroende på spridningstidpunkt, inblandningsdjup och kalkgiva

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Johan Knutsson; [2018]
  Keywords : strukturkalk; kalkförsök; markstruktur; fosforläckage; näringsläckage;

  Abstract : Structural liming is something that will positively affect the hard clay soil in theory. This work should demonstrate that it is also so in practice. The purpose of this work was to study the effect on soil struc-ture after spreading structure lime at different time, different incorporation depths and different rates. READ MORE

 5. 5. Strukturkalkning av åkermark : ett sätt att minska jordbrukets bidrag till eutrofiering av vatten

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Henrik Roth; [2018]
  Keywords : strukturkalkning; eutrofiering; fosfor;

  Abstract : In this review article, the effect of structural liming on clay soils, which have a high leakage potential for phosphorus (P), was analyzed. The purpose was to investigate structural liming as a method to reduce the impact of agriculture on eutrophication of water sources. READ MORE