Essays about: "fosforrestriktioner"

Found 1 essay containing the word fosforrestriktioner.

  1. 1. Till- och bortförsel av fosfor i vallodling

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Petter Gustafsson; [2017]
    Keywords : vall; fosfor; organisk gödsel; stallgödsel; läckage; fosforläckage; fosforrestriktioner;

    Abstract : Syftet med studien är att ta upp de problem som finns med de fosforrestriktioner som finns i samband med organisk gödsling i vallodling. Idén till arbetet kom från rådgivarna på Växa i Halland som har upplevt att flera av deras kunder har problem med att uppfylla fosforrestriktionerna. READ MORE