Essays about: "fossil economy"

Showing result 1 - 5 of 104 essays containing the words fossil economy.

 1. 1. I don’t even think there are environmental politics here! A paper on youth influence and the coal mining industry in Bosnia & Herzegovina

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Author : Matilda Råbrant; [2022]
  Keywords : youth influence; climate change; environmental politics; natural resources; fossil economy; youth engagement; political ecology; Bosnia-Herzegovina; Social Sciences;

  Abstract : Bosnia & Herzegovina is the 27th largest exporter of coal-fired energy in the world. Multiple organizations are warning about the dangerous rates of air polluting substances in many of the country’s larger cities. Youths in Bosnia & Herzegovina feel alienated from decision-making, making it hard for them to express their voice and concerns. READ MORE

 2. 2. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 3. 3. Fossilfri reservkraftanläggning i Håbo : en jämförande systemstudie av fossilfri reservkraft till pumpstation för spillvatten

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Sofia Borg; Markus Broman; Philip Clarstedt; Madeleine Eide; Ellinor Lernstål; Oskar Lundqvist; Emilia Udd; Alex Viklander; [2021]
  Keywords : HVO; vätgas; batterier; solceller; klimatpåverkan;

  Abstract : This study is based on the initiative from Håbo municipality regarding a conversion from fossil fuels to renewable alternatives. The purpose with this study is to evaluate various systems regarding a reliable fossil free backup-power facility to possibly be implemented in powering a pump-station in Håbo municipality. READ MORE

 4. 4. Coloniality in discourse as a barrier to climate action: a case study of South Africa

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Tara Van Ryneveld; [2021]
  Keywords : Climate Change; Sustainability Science; Colonization; minerals-energy complex; Critical Discourse Analysis; Decolonial theory.; Social Sciences;

  Abstract : South Africa has a coal-based energy system and extractive economy, largely responsible for its relatively high emission levels compared to countries with similar GDP figures. This extractive, coal-based economy began during British colonization and today shows few tangible signs of transitioning rapidly to limit climate change. READ MORE

 5. 5. CCS via Electrochemical CO2 Reduction to Ethylene-based Polymeric Construction Materials

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Christian Taylor; [2021]
  Keywords : CCS; Electrochemical CO2 Reduction; CO2 to Ethylene; Power-to-X; Polymeric Construction Materials; Circular Carbon Economy; Electrolysis; CO2 electroreduction; CCS; Elektrokemisk CO2-reduktion; Koldioxid till Eten; Power-to-X; Polymera konstruktionsmaterial; Cirkulär kolekonomi; elektrolys; CO2-elektroreduktion;

  Abstract : IPCC SR15 rapporterade att alla framtida scenarier för att begränsa klimatförändringen till 1,5°C är starkt beroende av negativa utsläppstekniker, såsom geografisk CO2-lagring som används av Stockholm Exergi’s Värtaverket. Men kan man uppnå starkare klimatvinster genom en cirkulär koldioxidekonomi? Bildandet av en cirkulär koldioxidekonomi är absolut nödvändigt för att uppnå global koldioxidneutralitet, men hur kommer vi dit? Elektrolys av CO2 erbjuder en ekonomiskt och miljömässigt attraktiv väg för att uppgradera CO2-utsläpp till värdefulla bränslen och råvaror, vilket minskar användningen av fossila resurser och CO2-utsläpp till atmosfären. READ MORE