Essays about: "fothälsa"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word fothälsa.

 1. 1. Effects of silage and haylage on feed intake, growth and health in two meat type chicken genotypes

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Temwanoku Ioakim; [2018]
  Keywords : silage; haylage; broiler hybrid; feed intake; growth; health;

  Abstract : In this project the effect of grass silage and haylage on feed intake (FI), growth and health of two meat type chicken hybrids, Ross 308 and Rowan Ranger were studied. The study was carried out at the Swedish Livestock Research Center, located in Funbo-Lövsta, Uppsala for a period of 42 days. READ MORE

 2. 2. Vilka ägg ska man köpa – en guide för den medvetne konsumenten : – en guide för den medvetne konsumenten

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kajsa Witthuhn; [2018]
  Keywords : värphöns; inhysningssystem; ägg; välfärd; miljö; hållbarhet;

  Abstract : I dagens samhälle ställs vi inför allt fler val i livsmedelsaffären. Ett exempel på detta är valet av ägg, ett livsmedel som ökar i popularitet globalt. I EU finns fyra olika inhysningssystem för värphöns; inredd bur, frigående inomhus, frigående med tillgång till utevistelse och höns inom ekologisk produktion. READ MORE

 3. 3. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Bertilsson; [2017]
  Keywords : djurskyddsinspektör; checklista; skalor; hullbedömning; renlighet; fothälsa; social kontakt;

  Abstract : Hållning av lantbruksdjur är vanligt förekommande runt om i världen och på grund av detta har olika lagar, förordningar och föreskrifter stiftas för att säkerställa en acceptabel nivå av vård och behandling av djur. I Sverige kontrollerar djurskyddsinspektörer att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs och under dessa kontroller följer djurskyddsinspektörerna checklistor ifrån Jordbruksverket. READ MORE

 4. 4. Measuring function and mobility among clients with diabetes in Samoa

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Author : Kavita Kerai; Louise Roser; [2016]
  Keywords : Diabetes mellitus; Function and mobility; Foot health; Samoa; Diabetes mellitus; Funktion och mobilitet; Fothälsa; Samoa;

  Abstract : The aim of the thesis was to collect baseline data and to investigating suitable physical tests and a self-rapport questionnaire. Collected data was used to find a routine measurement when investigating foot health, function and mobility among clients suffering from diabetes in Samoa. READ MORE

 5. 5. Åkerböna till slaktkyckling - effekt av enzymtillsats

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Elgåsen; [2015]
  Keywords : slaktkyckling; åkerböna; enzymtillsats; proteas; amylas; ANS; broiler; faba bean; feed enzyme; protease; amylase;

  Abstract : I Sverige är soja det vanligaste proteinfodermedlet inom fjäderfäproduktionen. Att utfodra med inhemska proteinfodermedel istället för soja kan göra slaktkycklingsproduktionen mer hållbar. I Sverige är åkerbönan ett alternativ att ersätta sojan med då den är rik på råprotein och skördarna i landet har ökat de senaste åren. READ MORE